...

Vorsers van de Universiteit van Exeter en het King's College in Londen zijn tot die vaststelling gekomen na follow-up van meer dan 17 000 gezonde mensen van minstens 15 jaar. Alle proefpersonen hebben een vragenlijst ingevuld over het oplossen van kruiswoordraadsels, onder meer de frequentie ervan. Online werden cognitieve tests afgenomen voor evaluatie van de verschillende essentiële aspecten van de hersenfunctie. Daarbij hebben de onderzoekers negen kenmerken geëvalueerd: aandacht, redenering, geheugen, denksnelheid ...Op grond van die gegevens blijken mensen die graag kruiswoordraadsels invullen, en mensen die graag puzzelen en raadsels oplossen, het duidelijk beter te stellen dan mensen die dat nooit doen. Bij de mensen die regelmatig kruiswoordraadsels invulden, puzzelden en raadsels oplosten, werkten de hersenen even goed als bij iemand van tien jaar jonger, en dat was vooral duidelijk wat de snelheid van grammaticaal redeneren en de precisie van het kortetermijngeheugen betreft. En die verbetering correleerde met de mate van geestelijke inspanning. De mensen die minstens één keer per dag kruiswoordraadsels invulden, brachten het er het best van af.Inactiviteit van de hersenen is één van de factoren die meespelen bij dementie, waar je iets aan kan doen. Deze studie bevestigt het feit dat intellectueel actief blijven een groot verschil kan maken. De resultaten moeten uiteraard nog worden gevalideerd door een klinische studie.EurekAlert, Public release, 17 juli 2017