...

"Het aantal artsen dat de Orde wil vervangen door een Hoge Raad waarin zowel dokters, verpleegkundigen, andere gezondheidszorgdisciplines als vertegenwoordigers van patiten participeren, is erg beperkt. Bovendien bestaat die groep hoofdzakelijk uit artsen die actief zijn in de politiek", aldus Dr. Hendrik Vermeulen."Hun voorstel is dan ook een politiek standpunt."ExpertiseVermeulen pleit voor het behoud van de huidige vorm van de Orde. "Een van haar belangrijke taken, naast het doen van ethische aanbevelingen over het artsenberoep, is het beoordelen van klachten. En artsen met een lange staat van dienst, eventueel bijgestaan door een of meerdere juristen en magistraten, zijn daar het meest geschikt voor", klinkt het."Mensen die niet dagelijks in de praktijk geconfronteerd werden/worden met dergelijke situaties, kunnen die klachten niet behandelen", waarschuwt Vermeulen voor een gebrek aan expertise bij de Hoge Raad. "Wij willen niet nog maar eens betutteld worden door politieke machtswellustelingen en vertegenwoordigers van allerhande organisaties, vaak met achterliggende agenda's."Hoezo, niet transparant?De opmerkingen over een gebrek aan transparantie weerlegt Vermeulen als volgt: "De klachtenbehandeling en aanbevelingen worden zeer duidelijk gepubliceerd op de website www.ordomedic.be. Iedereen kan die daar inkijken. En alle leden die in de Orde zetelen, zijn democratisch verkozen door de artsen. Ik wil dan ook niet dat die invulling vervangen wordt door een gepolitiseerde structuur."Ook op de kritiek van N-VA-senator Dr. Louis Ide, die de Orde rekenschap vraagt van wat ze aanvangt met de zes zeven miljoen euro inschrijvingsgeld, reageert Vermeulen, zij het naast de kwestie. "Als je er rekening mee houdt dat daarmee in elke provincie een viertal bedienden en een jurist, gebouwen, computers en software, administratiekosten, ... betaald moeten worden, is dat geen hoog bedrag. Wij weten allemaal dat artsen die in de raden zetelen geen hoge zitpenningen opstrijken, maar in tegendeel zelfs dikwijls moeten toesteken."EthiekLouis Ide pleitte ook voor een dynamischer beleid, naar het voorbeeld van de West-Vlaamse Raad die een vooruitstrevend antibioticaplan uitstippelde. "Maar dat is geen opdracht voor de Orde", aldus Vermeulen. "Zulke vraagstukken zijn een zaak voor het Riziv, andere artsenverenigingen en de universiteiten. De Orde moet zich in de eerste plaats bezighouden met de ethiek van het artsenberoep."