...

Michel Van Hoegaerden, directeur-generaal voor basisgezondheidszorg en crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, richtte een brief aan de Federale Raad. Aanleiding is de programmatie van een antwoordrobot, die oproepen naar het 1733-nummer moet doorverbinden naar de juiste dispatcher. Wanneer begint en wanneer eindigt de wachtdienst van artsenkringen precies, wil Van Hoegaerden weten. Wettelijke basis De adder onder het gras zit hem in de toelichting. "Van Hoegaerden stelt het 1733-nummer voor als een dienstverlening aan de kringen. Die kunnen kiezen of ze daarin meestappen", leidt Pacqueu daaruit af. Maar dan wordt de 1733 plots voorgesteld als " de wettelijke basis van de wachtdienst"."Wat is het nu eigenlijk?", vraagt Pacqueu zich af. En met hem de Federale Raad die erover klaagt dat ze maar telkens een deeltje gepresenteerd krijgen van het project, maar nooit het hele plaatje. "Gaat het om een dienst of om een verplichting? Zit er soms een verborgen agenda achter?", gaat hij verder"Wat met de autonomie van de kringen en het huishoudelijk reglement dat bepaalt wanneer de wachtdienst loopt? Wat met de erkenning en de subsidies voor de kringen? Wat met aanvullende subsidies voor een centraal oproepnummer voor de wachtdienst?" Enzovoort.De Raad had er genoeg van en vraagt verduidelijking. Zo lang die er niet komt, moet men ook niet op onze medewerking rekenen, luidt het. De Federale Raad moet ook inzicht krijgen in de tussentijdse rapporten, in de voorgestelde protocollen voor de dispatching. In september wordt de Raad volledig gewijd aan de 1733. Kaartenhuisje Een doorn in het oog is ook de 1733-stuurgroep in de schoot van het Riziv. Die heeft blijkbaar de neiging de Federale Raad en het Verzekeringscomitkort te sluiten. "Het overwicht van Franstaligen in die stuurgroep hebben we ook al enkele keren aangeklaagd", onderstreept Pacqueu.Hij ergert zich daarnaast aan een voortdurende begripsverwarring. "Concepten als 'centraal oproepnummer', 'dispatching', 'triage' en 'regulatieprotocollen' worden in teksten en voorstellen voortdurend door elkaar gehaald." En men realiseert zich onvoldoende dat de dispatching voor de eerste lijn heel verschillend is van die voor de tweede lijn.Men zit juridisch op glad ijs. Het geheel van de wetgeving rond de zorgverlening, de patitenrechten, de wachtdienst, de continueit van zorg, de erkenning van de kringen, de beschikbaarheidshonoraria, vergelijkt Ralph Pacqueu met een kaartenhuisje. "Als je wat kaarten probeert te versteken, zakt de boel gewoon in elkaar."En niemand vraagt ooit een prejudicieel advies aan." Pacqueu verwijst naar het voorstel van de Luikse raad van de Orde om de verplichting voor de huisarts om zich te verplaatsen gedeeltelijk op te heffen (AK 2173). "Het is eigenlijk te hopen dat er spoedig iemand met klachten naar de rechtbank stapt. Dat zal misschien wat meer juridische klaarheid brengen." Psy107 Andere punten op de stuurgroep waren Impulseo I en de Psy107. Nieuw dit jaar is dat kleinere gebieden (een wijk in een gemeente) bij uitbreiding erkend kunnen worden als huisartsenarm gebied. Maar gebieden kunnen ook vragen bij uitzondering niet als huisartsenarm gebied te worden erkend. Zo bijvoorbeeld Dinant. "Gek dat men daar klaagt dat er niet genoeg artsen zijn om de wachtdienst te verzekeren."De meeste aanvragen werden erkend. "Sommige kringen rekenden met FTE's in plaats van het aantal 'actieve huisartsen'. Dat kan niet: we weten immers niet wat een 'deeltijds' werkend arts juist inhoudt", stelt Pacqueu. Een arts die meedoet met een wachtdienst kan ook niet zonder meer gerekend worden als een actieve arts.De Psy107 is een project van Christiaan Decoster, directeur-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen. Ralph Pacqueu omschrijft het als een 'hospitalofugaal'-project: psychiatrische intramurale diensten organiseren de ambulante opvang van patiten.Voor een beperkte groep van patiten met ernstige pathologie wordt veel geld gereserveerd: het totale budget bedraagt 500.000 euro. Men heeft nu ontdekt dat men voor de ambulante zorg ook de huisartsenkringen en de sel's/gdt's nodig heeft. Maar daar is geen geld voor uitgetrokken in het budget. Het project stuitte dan ook op forse kritiek.