...

Welke wachtposttips komen eraan? Een sneak preview."De wachtpost moet je in de eerste plaats als een instrument bekijken. Het helpt je om je wachtdienst in de kring te organiseren", legt Ralph Pacqueu uit. "Over de oprichting van een wachtpost beslist de algemene vergadering van de kring. Wordt een meerderheid gehaald van 50% plus één stem, dan staat het licht op groen. Daar is geen speld tussen te krijgen."Het komt er dan wel op aan om de organisatie van de wachtpost te verwerken in het huishoudelijk reglement van de kring, net zoals de organisatie van de totale wachtdienst. Dat alles moet in handen blijven van de kringen. Conflictstof vermijden"Eén vzw waakt over het financieel beheer van de wachtpost, maar wel een andere vzw zijn dan diegene die instaat voor de organisatie van de wachtdienst. Beide vzw's dien je te scheiden", legt Pacqueu nog uit. Waarom? Omdat anders het gevaar op conflicten reëel is. Zo waren er in het verleden voorbeelden van conflictstof als het ging om de deelname van externe artsen aan de wachtdienst.