...

De Kringvergadering vindt plaats onder het motto: "De kringen: een veelgevraagde samenwerkingspartner". Bovenaan de agenda prijkt een heel actueel onderwerp: de reïntegratie van langdurig zieken. De kringvergadering bekijkt de samenwerking tussen de huisarts, de bedrijfsarts en de adviserend artsen van de ziekenfondsen. Het zogenaamde Trio-project daarrond zal worden toegelicht.Op de agenda staan verder: het afsprakenplan tussen wachtpost (of wachtdienst) en spoed, de Permanentiegids, de veiligheid van huisartsen, intensieve samenwerking tussen kringen, het 1733-project rond geïntegreerde protocollen (Leuven/Tienen), stagebegeleiders en de vernieuwde huisartsenopleiding, Arts in Nood (de rol van co-artsen) en de proeftprojecten geïntegreerde zorg.De vergadering wordt afgesloten met een korte, open discussie over de toekomst van de kringen.Moderator voor de dag is Guy Tegenbos. Dr. Yves Rosiers, die als voorzitter van het kringloket de fakkel wil doorgeven aan een jonge huisarts, leidt het programma in.De Permanentiegids van Domus Medica biedt een praktische leidraad voor de kringen: wat moet er gebeuren wanneer een huisarts plots uitvalt.Het volledige programma van de kringvergadering vindt u op de website van Domus Medica - daar kunt u zich ook inschrijven.De Kringvergadering vindt plaats in het KBC-gebouw in Antwerpen-Centrum (Eiermarkt 20). De Kringvergadering vangt aan om 10 u. en duurt tot 15.15 u.Wie sterk geïnteresseerd is in de reïntegratie van langdurig zieken kan vooraf ook nog het panelgesprek over het Trio-project bijwonen. Dat begint om 9 u. (ontvangst vanaf 8.30 u.). De Kringvergadering is gratis voor leden van Domus Medica - en tevens voor leden van kringen die lid zijn van Domus Medica (inclusief zorgtrajectpromotoren, kringcoördinatoren en wachtpostmanagers verbonde aan die kringen). De rest betaalt 120 euro.