...

Afgelopen zaterdag vond de Kringvergadering van Domus Medica plaats. Hoewel de organisatie van de wachtdienst niet op de agenda stond, was het wel het grote gespreksonderwerp in de wandelgangen. De kringen zijn er helemaal niet gerust in.Wie organiseert de wachtdienst?Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen stuurden een gezamenlijke brief naar de minister van Volksgezondheid met een waslijst van opmerkingen bij de wetteksten die ze te zien kregen. Een lijstje van de voornaamstse knelpunten kon u lezen in Artsenkrant van vrijdag.De kringen en de woordvoerders van het Kringloket maken zich vooral zorgen over de volgende passage uit het ontwerp van de wetteksten (artikel 118): "De Koning kan de door Hem vastgelegde opdrachten met betrekking tot de lokale organisatie van de medische wachtdienst, de vertegenwoordiging van de betrokken beroepsbeoefenaars, en de samenwerking met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, toevertrouwen aan de representatieve beroepsverenigingen (...), naar hiertoe samengestelde groeperingen of naar werkgevers van de (...) bedoelde beoefenaars, mits zij daartoe erkend zijn."Nergens wordt (expliciet) melding gemaakt van de kringen, tot nu toe de enige organisator van de wachtdienst. Wat moet men zich bij deze regeling voorstellen. Zal de organisatie van de huisartsenwachtdienst in de toekomst vanuit de spoed gebeuren? Bovendien, als de kringen vandaag genieten van een overheidsfinanciering, is het juist omdat ze de verantwoordelijkheid over de huisartsenwachtdienst wettelijk toebedeeld kregen. Zal dat federale potje in de toekomst een andere bestemming krijgen?VerduidelijkingDomus Medica eist dat de minister duidelijker zegt wie de wachtdienst organiseert. Sommigen voorspellen ondertussen zelfs dat voor huisartsenwachtdienst de klok helemaal teruggedraaid wordt - dat huisartsen weer de zorgcontinuïteit zullen moeten verzekeren door informele afspraken met elkaar.Ook wat de telefonische triage betreft, vindt men dat de minister kort door de bocht gaat. Op grond van het Ha-disp-project in Brugge hebben huisartsen zich voorwaardelijk akkoord verklaard met een centraal oproepnummer 1733. Maar de eisen die de Vlaamse huisartsenkringen ook tijdens de Rondetafel duidelijk hebben verwoord, zijn niet te nemen of te laten - zo stelt de leiding van het Kringloket. Dus ook op dit vlak moet de minister het plan concreter maken.