...

De aanzet werd gegeven door de Luikse Huisartsenkring FLAMG. Nadat begin februari een huisarts tijdens een nachtelijk huisbezoek werd aangevallen - het tweede incident op enkele maanden tijd - verklaarde het hoofd van politiezone Ans/Saint-Nicolas, André Jamers, dat hij de veiligheid van artsen tijdens een (nachtelijk) huisbezoek onmogelijk kon verzekeren. De Luikse artsen verklaarden 's nachts geen huisbezoeken meer af te leggen, en riepen alle Belgische huisartsen op om solidair te zijn.Eén plus veertien kringenDe Artsenkring van Halle en Omgeving ging in op deze oproep. Ze stuurde een brief naar alle Provinciale Geneeskundige Commissies in vlaanderen, én naar de Nationale Raad van de Orde, waarin ze de precaire situatie aankaart: "De huisartsenkring is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de wacht voor de inwoners van zijn regio, maar is ook moreel verantwoordelijk voor de veiligheid van de huisartsen en van het personeel die deze wachten moeten uitvoeren.""Wij vragen u om de verplichting die geldt voor de huisarts van wacht om zich te verplaatsen voor iedere nachtoproep af te schaffen en dit om veiligheidsredenen. Indien een arts aanvoelt dat de situatie tijdens een huisbezoek onveilig kan zijn, zou hij/zij niet verplicht mogen worden om dit huisbezoek af te leggen", zo luidt het in de brief.De brief, die op 20 april werd verstuurd, werd met grote meerderheid goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Halse huisartsenkring vroeg ook andere kringen in Vlaanderen hoe ze hierover dachten. Veertien Vlaamse huisartsenkringen uit de vijf provincies betuigden hun steun aan het initiatief.Voldoende veiliigheid verzekerenDomus Medica en Wachtposten Vlaanderen namen kennis van het initiatief van de kring uit Halle, en schreven zelf ook de voorzitters van de Orde van artsen - de nationale en de provinciale raden - en de voorzitters van de kringen aan.De verenigingen verwijzen naar de initiatieven die ze namen om met de kabinetten van de verschillende betrokken ministers tot overleg te komen. "Het eisenpakket 'Veiligheid van huisartsen en andere gezondheidszorgberoepen - het twaalf-gebodenpakket van de overheid', van de Patrick Roelandt Anti-Agressie Groep (PRaag) was hierbij de rode draad."De FOD Binnenlandse Zaken richtte een werkgroep op om tot concrete maatregelen te komen. Maar er is meer nodig om de veiligheid van artsen te verzekeren, zo leiden beide verenigingen onder meer uit de initiatieven van de kringen af. "Indien een arts aanvoelt dat de situatie tijdens een huisbezoek onveilig kan zijn, moet de huisartsenkring en de betrokken huisarts een beroep kunnen doen op een veilig alternatief waarbij begeleiding van de politie moet mogelijk zijn", stellen de voorzitters van beide verenigingen.En verder: "Van een verplichting tot nachtelijke wachtdienst kan alleen sprake zijn als de overheid de nodige maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen."De verenigingen spreken hun verwachting uit dat het lokale en nationale veiligheidsplan 2016 concrete acties bevat om de veiligheid van artsen en zorgverstrekkers te verzekeren. De wachtdienst moet op ieder moment in voldoende veilige omstandigheden plaatsvinden.