...

In 2014 start de Vlaamse overheid met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Eindelijk. Of kunnen ze het geld toch beter anders spenderen? De Artsenkring van Halle en omgeving organiseert daarover een debat op 23 januari.Epidemioloog Luc Bonneux mag de avond openen met een uiteenzetting. Van Dr. Bonneux is bekend dat hij screening - of het nu gaat over borstkanker of coloncarcinoom - nutteloos vindt. Bonneux zal weerwoord krijgen. Prof. Eric Van Cutsem, digestief oncoloog van het UZ Leuven, zal de redenen voor screening, en de manier waarop die moet plaatsvinden, toelichten. Gezondheidseconoom Lieven Annemans van UGent maakt de balans op tussen de verwachte kosten en baten.Het eigenlijke debat opent daarna. Naast de drie genoemde sprekers nemen daar ook nog aan deel: Dr. Maaike Van Overloop, voorzitter van Domus Medica, en Dirk Dewolf, adjunct-kabinetchef van minister Vandeurzen. Moderator is Prof. Roy Remmen van de Universiteit van Antwerpen. Niet alleen de opportuniteit van screening, maar vooral het te verwachten verloop en de organisatie van dit bevolkingsonderzoek zullen waarschijnlijk centraal staan.Het debat 'Colonscreening in Vlaanderen: nuttig in tijden van besparingen?' vangt aan om 20u op woensdag 23 januari. U bent welkom in het Cultureel Centrum 't Vondel op het Possozplein 40 in Halle. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. Accreditering (3 punten voor 'ethiek en economie') is aangevraagd. Info: info@artsenkring.be.