...

Maandag vond de 'Rondetafel ICT in de zorg' plaats. In een visietekst worden de krijtlijnen van een eigen Vlaamse eHealth uitgestippeld. Die houden onder meer in dat Vlaanderen mede-eigenaar wil worden van het federale eHealthplatform.De Rondetafel was een initiatief van Flanders' Care/Vlaanderen in Actie. 'ICT in de zorg' betekent voor de Vlaamse overheid zowel het bereiken van betere zorg als het ondersteunen van innoverende projecten met economische meerwaarde. Een betere zorg door ICT wordt mogelijk dankzij de gegevensdeling tussen de zorgactoren, en toepassingen die de participatie van de patiënt/cliënt vergroten.Een visienota werd tijdens de Rondetafel gepresenteerd en besproken. Die legt de krijtlijnen vast van het Vlaamse eHealthbeleid vanuit de dubbele doelstelling (zorgverbetering en innovatie). De visietekst is een levend document, dat voortdurend kan worden bijgestuurd. De centrale principes werden tijdens de Rondetafel bekrachtigd.Tussen EVA en eHealthDe Vlaamse overheid legt in het document onder meer haar eigen rol vast. Zij wil geen softwareproducent worden, maar wil wel de 'randvoorwaarden' bepalen waaraan software moet beantwoorden. Het bestaande, federale juridische kader wordt aangevuld met een eigen regelgeving die de gegevensdeling moet mogelijk maken - met nadruk op het maximale hergebruik van gegevens, en samenwerking tussen onafhankelijke instanties. De Vlaamse overheid denkt ook aan labels die gebruikers (zorgverleners of patiënten) de mogelijkheid bieden om de kwaliteit van de geboden informatie in te schatten.Net zoals het federale eHealthplatform, zal de Vlaamse overheid zelf geen medische gegevens bijhouden: die worden gedecentraliseerd bewaard. Vitalink - de 'eerstelijnskluis' waarin onder meer medische gegevens afkomstig van de huisarts (bijvoorbeeld actuele medicatie) zullen worden opgeslagen - zal ook werken volgens het gedecentraliseerde principe. Maar het is nog niet duidelijk hoe we ons dit concreet moeten voorstellen.Er zal een Vlaams extern verzelfstandigd agentschap (EVA) worden opgericht dat voor de Vlaamse overheid het datanetwerk zal uitbouwen en beregelen - zoals het eHealthplatform dat op federaal niveau zal doen. De Vlaamse overheid wil trouwens mede-eigenaar worden van het federale eHealthplatform. In afwachting daarvan zullen verdere samenwerkingsakkoorden worden gesloten.De Vlaamse overheid zal, in overleg met de federale overheid, de zorgactoren de verplichting opleggen om per zorggebruiker een dossier bij te houden. Dat vormt immers de basis om gegevens over patiënten/cliënten in specifieke netwerken te delen.Bedrijfswereld reageert positiefAgoria - de federatie van de technologische industrie - is tevreden met de uitkomst van de Rondetafel. De federatie juicht het onder meer toe dat de Vlaamse overheid sterk de nadruk legt op het gebruik van internationale standaards, zoals HL 7 V en XDS. Dat vergroot de kans voor bedrijven om met de ontwikkelde producten te kunnen concurreren op de internationale markt.Agoria vindt het ook positief dat de Vlaamse overheid wil zoeken naar middelen om succesvolle proefprojecten de overgang naar de markt te helpen maken. Daartoe richt minister van Innovatie Ingrid Lieten de 'Proeftuin Zorginnovatie Vlaanderen' op. In proeftuinen of 'living labs' kunnen veelbelovende ICT-projecten proefdraaien in een gecontroleerde omgeving met een representatieve gebruikersgroep.