...

Het offensief gaat uit van de American Association of Nurse Practitioners (AANP). Op sommige plaatsen in de VS behandelen gegradueerde verpleegkundigen patiënten met diverse aandoeningen, van diabetes over depressie tot astma, een beetje zoals een arts dat zou doen. De vereniging vindt dat gegradueerde verpleegkundigen heel wat behoeften kunnen dekken voor een lagere kostprijs dan artsen.