...

De samenwerking tussen de drie overheidsdiensten past binnen het 'Redesign' van de overheid. Eind 2020 gaan deze diensten ook samenwonen. Maar het werk aan de 'Passerelles' - het aligneren van activiteiten van de diensten - is al volop bezig, zo blijkt.In 2018 werd al volop gewerkt aan de uitbouw van een gemengd team van auditoren - dat wil zeggen: artsen, verpleegkundigen en apothekers. De auditoren kregen opleiding en er werd een gezamenlijke auditmethodologie uitgewerkt.Er vonden 'terreinoefeningen' plaats in twee ziekenhuizen en er wordt voor dit jaar gewerkt aan een 'proof of concept' als validatie voor onderdelen van het project. Meer over de passerelle audit ziekenhuizen stond ook al te lezen in het Actieplan Handhaving Gezondheidszorg 2018-2020 - terug te vinden op de Riziv-website.Door een gezamenlijke auditstrategie uit te werken willen de diensten meer synergie creëren, 'best practices' uitwisselen en de efficiëntie verhogen.De bedoeling is om thematische onderzoeken te verrichten met een 'holistische' benadering - dat is aan de hand van de nomenclatuurcodes, de MZG-registratie, facturatie, gebruikte hulpmiddelen, behandeltraject,...Niet alleen de conformiteit met normen en regels maar ook de doelmatigheid van de geleverde zorg worden onderzocht.Volgens het jaarverslag van de DGEC is de bedoeling niet louter controle of monitoring, maar wel het opzetten van verbetertrajecten - na het inwinnen van toelichting - met informatie, opvolging en feedback .Om de drie diensten effectief te laten samenwerken wordt ook een aangepast wettelijk kader gecreëerd.