...

Kinderen reageren anders op geneesmiddelen dan volwassenen. "Daardoor is geneesmiddelenonderzoek bij de kinderen zélf cruciaal en noodzakelijk", zeggen professor Johan Vande Walle (UGent) en professor Sofie Bekaert (UZ Gent). "De uitvoering ervan zorgt echter voor medico-legale, ethische, financiële en praktische uitdagingen, zowel voor de industrie als de academische, medische wereld.WetgevingRecente Europese wetgeving verplicht de industrie om nieuwe geneesmiddelen, nieuwe indicaties en nieuwe toedieningsvormen van bestaande geneesmiddelen te testen bij kinderen via een gedetailleerd onderzoeksplan. "Maar dit extra onderzoek vergt een risicovolle investering voor bedrijven, omdat de pediatrische markt veel kleiner is dan de markt voor volwassenen. Daarom worden geneesmiddelen te snel getest in een 'volwassen' studiedesign, dat niet meteen geschikt is voor kinderen, met potentieel risicovolle nevenwerkingen."Daar komt nog bij dat expertise voor pediatrisch geneesmiddelenonderzoek uitermate versnipperd is. "Een overzichtelijke kennisbasis over veilige geneesmiddelen en hun toedieningsmodaliteiten ontbreekt vandaag. Daarom willen we een stevige kennisbasis opbouwen, om op middellange termijn veilige pediatrische klinische studies te kunnen opzetten. Zo vergroot de expertise voor het pediatrisch geneesmiddelenonderzoek in Vlaanderen, maar kunnen ook samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren uitgebouwd worden."Maatschappelijk"Dit is een project met een maatschappelijke finaliteit", onderstrepen de professoren. "Geneesmiddelenonderzoek bij kinderen zal nooit economisch lucratief zijn. De wetenschappers willen hun resultaten aanleveren aan de regelgevende instanties, om de huidige regelgeving te kunnen verfijnen. Een betere labeling van geneesmiddelen voor kinderen zal bijdragen tot een werkzamere en veiligere medicamenteuze behandeling."