...

Millenniumdoelstelling nummer vijf voorziet dat de sterfte van vrouwen in het kraambed in de periode van 1990 tot 2015 met 75% moet dalen. Maar dat cijfer zal slechts in 16 landen worden gehaald.Nochtans daalt de sterfte van moeders in het kraambed. In 1990 waren er nog 376.034 overlijdens, in 2013 nog 292.982. In de periode 1990-2003 was er een jaarlijkse daling met 0,3%, in de periode 2003-2013 met 2,7%. In 2030 wordt verwacht dat nog 184.100 vrouwen in het kraambed zullen sterven.In armere landen sterven vrouwen door infecties, maar ook door misgelopen abortus, Hiv en obstructie door de foetus. in rijkere landen kosten complicaties van abortus dikwijls vrouwenlevens. Opvallend is dat de moedersterfte vooral in Centraal- en West-Afrika erg hoog blijft. In Oost-Europa en landen als China, Marokko, China en Rusland is er een jaarlijkse daling van de vrouwensterfte in het kraambed van meer dan 5,5% per jaar.Er zijn slechts acht landen die het in 2013 slechter doen dan in 2003, waaronder de VS (stijging aantal sterftes met ongeveer 0,5%) en Griekenland (stijging met ongeveer 1%). Deze landen doen het niet veel beter dan Afghanistan en Zuid-Soedan.