Sinds eind 2015 is de derdebetalersregeling bij de huisarts verplicht voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Tot begin 2022 was dit systeem verboden voor bepaalde verstrekkingen voor artsen, tandartsen en logopedisten.. Begin dit jaar werd dat verbod afgeschaft, wat de facto gelijkstaat aan een uitbreiding naar alle patiënten voor alle geneeskundige verstrekkingen bij deze zorgverleners. Hoera! Of toch niet?!

Van een hoerastemming is jammer genoeg nog geen sprake. Het feit dat deze mogelijkheid nu bestaat voor alle patiënten, betekent niet dat dit in de realiteit ook gebeurt. Het staat zorgverleners vrij om te kiezen of ze het systeem al dan niet toepassen. Dat betekent dat je er in veel gevallen zelf naar moet vragen als patiënt. En daar knelt het schoentje...

Want niemand geeft graag toe dat hij of zij krap bij kas zit. Deze vrijblijvendheid betekent dus ook dat dat je als patiënt afhangt van de welwillendheid van je zorgverlener: zorgverlener A in de Dorpsstraat past het systeem niet toe, maar zorgverlener B uit dezelfde straat wel. Probeer als patiënt maar eens het bos door de bomen te zien...

Sommigen beweren dat een dergelijke veralgemening van het derdebetalerssysteem ongewenste effecten met zich zou meebrengen. Het zou overconsumptie van de gezondheidszorg in de hand werken... Patiënten zouden profiteren van het systeem.

'Rem' alstublieft mee: pas de derdebetalersregeling automatisch toe voor al uw patiënten

Laat me dat meteen weerleggen. Gezondheidszorg is geen luxeproduct! Patiënten gaan heus niet voor hun plezier naar de dokter. Sterker zelfs, het niet toepassen van het derdebetalerssysteem kan ertoe leiden dat mensen broodnodige zorg uitstellen, met alle ongewenste gezondheidsgevolgen vandien. Bestaande gezondheidsproblemen kunnen daardoor verergeren, waardoor noodzakelijke behandelingen duurder worden. Een straatje zonder eind...

Het moeten voorschieten van enkele tientallen euro's lijkt misschien een peulschil. Maar voor sommige mensen in een financieel moeilijke situatie betekent het dat ze moeten kiezen tussen basisbehoeften: voedsel of medische zorg. Elke euro kan immers maar eenmaal uitgegeven worden. Of denk eens aan personen met een chronische aandoening, die veel vaker bij de dokter moeten zijn dan hen lief is en elke keer weer hun geldbeugel moeten bovenhalen.

'Rem' dus alstublieft mee: pas de derdebetalersregeling automatisch toe voor al uw patiënten. Zo draagt u bij tot minder uitgestelde zorg en hoeven uw patiënten hun financiële problemen niet bij u aan te kaarten.

Vanaf 16 mei maand lanceert het Vlaams Patiëntenplatform de campagne 'Kosten remmen door samen uitgaven af te stemmen', in samenwerking met Domus Medica, Gezinsbond en Netwerk tegen armoede. Het is belangrijk dat patiënten én zorgverleners op de hoogte zijn van het derdebetalerssysteem en het belang ervan.

Sinds eind 2015 is de derdebetalersregeling bij de huisarts verplicht voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Tot begin 2022 was dit systeem verboden voor bepaalde verstrekkingen voor artsen, tandartsen en logopedisten.. Begin dit jaar werd dat verbod afgeschaft, wat de facto gelijkstaat aan een uitbreiding naar alle patiënten voor alle geneeskundige verstrekkingen bij deze zorgverleners. Hoera! Of toch niet?!Van een hoerastemming is jammer genoeg nog geen sprake. Het feit dat deze mogelijkheid nu bestaat voor alle patiënten, betekent niet dat dit in de realiteit ook gebeurt. Het staat zorgverleners vrij om te kiezen of ze het systeem al dan niet toepassen. Dat betekent dat je er in veel gevallen zelf naar moet vragen als patiënt. En daar knelt het schoentje... Want niemand geeft graag toe dat hij of zij krap bij kas zit. Deze vrijblijvendheid betekent dus ook dat dat je als patiënt afhangt van de welwillendheid van je zorgverlener: zorgverlener A in de Dorpsstraat past het systeem niet toe, maar zorgverlener B uit dezelfde straat wel. Probeer als patiënt maar eens het bos door de bomen te zien...Sommigen beweren dat een dergelijke veralgemening van het derdebetalerssysteem ongewenste effecten met zich zou meebrengen. Het zou overconsumptie van de gezondheidszorg in de hand werken... Patiënten zouden profiteren van het systeem.Laat me dat meteen weerleggen. Gezondheidszorg is geen luxeproduct! Patiënten gaan heus niet voor hun plezier naar de dokter. Sterker zelfs, het niet toepassen van het derdebetalerssysteem kan ertoe leiden dat mensen broodnodige zorg uitstellen, met alle ongewenste gezondheidsgevolgen vandien. Bestaande gezondheidsproblemen kunnen daardoor verergeren, waardoor noodzakelijke behandelingen duurder worden. Een straatje zonder eind... Het moeten voorschieten van enkele tientallen euro's lijkt misschien een peulschil. Maar voor sommige mensen in een financieel moeilijke situatie betekent het dat ze moeten kiezen tussen basisbehoeften: voedsel of medische zorg. Elke euro kan immers maar eenmaal uitgegeven worden. Of denk eens aan personen met een chronische aandoening, die veel vaker bij de dokter moeten zijn dan hen lief is en elke keer weer hun geldbeugel moeten bovenhalen.'Rem' dus alstublieft mee: pas de derdebetalersregeling automatisch toe voor al uw patiënten. Zo draagt u bij tot minder uitgestelde zorg en hoeven uw patiënten hun financiële problemen niet bij u aan te kaarten. Vanaf 16 mei maand lanceert het Vlaams Patiëntenplatform de campagne 'Kosten remmen door samen uitgaven af te stemmen', in samenwerking met Domus Medica, Gezinsbond en Netwerk tegen armoede. Het is belangrijk dat patiënten én zorgverleners op de hoogte zijn van het derdebetalerssysteem en het belang ervan.