...

Het onderzoek vond plaats in vijf Zwitserse universitaire ziekenhuizen en had betrekking op 314 patiënten, rokers of ex-rokers, zonder voorgeschiedenis van astma, die zich met een acute opflakkering van COPD tot de spoeddiensten wendden. De behandeling bestond uit 40 mg prednison per dag, hetzij gedurende 5, hetzij gedurende 14 dagen. Er werd onderzocht hoeveel tijd er verstreek tot de volgende opflakkering in een periode van 180 dagen. Wat een nieuwe opflakkering in de volgende zes maanden betreft, is de conclusie van het onderzoek dat de behandeling gedurende 5 dagen met systemische glucocorticoïden niet inferieur is aan een behandeling gedurende twee weken, maar dat ze de blootstelling aan glucocorticoïden aanzienlijk vermindert. De auteurs besluiten dat deze resultaten de toepassing ondersteunen van een behandeling met corticoïden gedurende 5 dagen in het geval van een acute opflakkering van COPD. (referentie: Leuppi JD et al. JAMA. 2013;309:2223)