...

In het veld bestaat er nogal wat verwarring over de manier waarop de overheid het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen wil stimuleren. Met het volgende fictieve voorbeeld willen we dat verduidelijken. In eenzelfde groep van geneesmiddelen kost geneesmiddel A 5 euro, geneesmiddel B 5,10 euro,geneesmiddel C 5,25 euro en geneesmiddel D 6 euro. In dit geval kan de voorschrijvende arts dus opteren voor een geneesmiddel - generica, merkgeneesmiddelen enzoverder door elkaar - uit een lijst van geneesmiddelen die maximaal 5,25 euro kosten (oftewel 5 euro + 5%) om goedkoop voor te schrijven.In een groep van goedkoopste geneesmiddelen worden de geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel, eenzelfde sterkte en eenzelfde verpakkinsgrootte, opgenomen met een prijs per eenheid binnen een vork van 5% ten opzichte van de goedkoopste (per eenheid) binnen de groep. Indien nodig wordt de vork van 5% uitgebreid opdat elke groep minstens drie verschillende beschikbare geneesmiddelenverpakkingen zou bevatten.Op de algemene regel voor goedkoop voorschrijven geldt één uitzondering: de chronische patiënten. Als de voorschrijvende arts vreest dat de overschakeling - van een geneesmiddel dat de patiënt al jaren neemt naar één van de drie goedkoopste geneesmiddelen op de markt - voor verwarring kan zorgen, dan is de voorschrijvende arts vrij om het product te behouden waar de patiënt mee vertrouwd is.En uiteraard is het altijd mogelijk om op stofnaam voor te schrijven en de geneesmiddelenkeuze aan de apotheker over te laten.AppElke maand stelt het Riziv een geactualiseerde lijst op van geneesmiddelen die als goedkoop worden beschouwd. Met Riziv-gelden en -gegevens ontwikkelde het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI) een app als hulpmiddel voor het goedkoop voorschrijven. De app is beschikbaar in Google play en in de App Store. Momenteel gebruikt de app nog de oude definitie van goedkoop voorschrijven. Vanaf 1 april is de app aangepast aan de nieuwe definitie, die sinds 1 januari in zwang is. Overigens stelt ook het Riziv vanaf 1 april een webtoepassing onder de vorm van een online zoekmotor ter beschikking van de voorschrijvers om hen het leven te vergemakkelijken bij het voorschrijven van de goedkoopste geneesmiddelen.Het hele systeem wordt geëvalueerd in juni/juli. Is iedereen mee? Is het systeem duidelijk genoeg? Dan wordt ook beslist of er nog extra communicatie-inspanningen nodig zijn.In juli 2015 wordt de informatieverstrekking rond de nieuwe regeling geëvalueerd. Vanaf januari 2016 volgt de kwantitatieve evaluatie: zijn artsen en tandartsen erin geslaagd de quota 'goedkope' geneesmiddelen te halen? Bij deze evaluatie zal rekening worden gehouden met de uitzondering 'chronische patiënten'.