...

Vanaf 1 oktober vervalt de eis dat kortdurende zuurstoftherapie alleen verlengd kan worden als de perioden aaneensluiten.Voor de zomer veranderde het Riziv de regels voor zuurstoftoediening. Dat stuitte op heel wat protest, en de artsensyndicaten konden de besluiten in extremis nog wat bijsturen.Voor kortdurende therapie bij acute hypoxemie werd de regel dat de huisarts voor een maand zuurstoftoediening kon voorschrijven, als hij het ziekenfonds op de hoogte bracht van de onderliggende diagnose en van de symptomen die wijzen op hypoxemie. De acute therapie, met zuurstoffles of concentrator, kon tot drie keer voorgeschreven worden in de loop van één jaar. Maar een beperkende vereiste was dat deze perioden aaneen moesten sluiten. Het Riziv beloofde om dat laatste nader te bekijken en deze beperking eventueel op te heffen.Dat gebeurt nu vanaf 1 oktober. Artsen kunnen vanaf die datum een kortdurende zuurstoftherapie voorschrijven van maximum een maand, en ze kunnen dat voorschrift gedurende het jaar tot twee keer toe herhalen zonder dat de perioden moeten aaneensluiten. De terugbetaling blijft afhankelijk van de goedkeuring door de adviserend geneesheer. De nieuwe regeling geldt ook voor patiënten die in de afgelopen maanden al kortdurende zuurstoftherapie gekregen hebben. Het is de apotheker die de zuurstoftherapie coördineert en begeleidt.Voor patiënten die langdurige zuurstoftherapie krijgen, en voor zuurstoftherapie bij palliatieve patiënten en patiënten met clusterhoofdpijn, verandert er op 1 oktober niets.