...

Sinds enkele jaren ontwikkelen Michael Strano en zijn medewerkers nanosensoren om heel specifieke moleculen op te sporen. Deze keer hebben de Amerikaanse wetenschappers twee nieuwe types ontwikkeld. Het ene kan worden geïnjecteerd in de bloedsomloop om op korte termijn veranderingen van het NO-gehalte in organen in geval van ontsteking na te gaan. Dit doet zich onder andere voor bij de ontwikkeling van kankercellen. Het andere wordt omhuld door een hydrogel op basis van alginaat. De onderzoekers stelden vast dat wanneer die gel onder de huid van een muis werd ingeplant, hij gedurende 400 dagen op zijn plaats bleef. De nanobuisjes in de gel kunnen worden gebruikt om de evolutie op lange termijn van kanker of andere ontstekingsziekten op te sporen en in de gaten te houden. Die successen bieden nieuwe perspectieven, onder andere om diabetici te helpen. Nanosensoren ingeplant onder de huid zouden immers hun glucosespiegel kunnen meten en zelfs onderdeel kunnen worden van de kleine pompjes die insuline afgeven in hun bloed. (referentie: Nature Nanotechnology, 3 november 2013, doi:10.1038/nnano.2013.222)