...

Het effect is gesitueerd in de eicel, onderstrepen de vorsers, aldus Medscape.