...

Eén topic stak met kop en schouders boven alle anderen uit, toen ze bij de Koning Boudewijnstichting peilden naar de dagelijkse besognes van huisartsen. De toegenomen vraag naar medische attesten. "In de woorden van één van de artsen zelf: die vormen vandaag een braakliggend terrein dat iedereen volgooit met zijn frustraties. Hoog tijd om dat schoon te vegen", legt projectverantwoordelijke Annemie T'Seyen uit. De Koning Boudewijnstichting geeft deze week de aftrap van een concreet project om huisartsen te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. "Het is het eerste project in het kader van het Luisternetwerk Eerstelijnsgezondheidszorg. We zijn ons ervan bewust dat vanuit verschillende hoeken heel veel gevraagd wordt aan de eerste lijn. Op heel wat vlakken wordt die eerste lijn zelfs overvraagd. Zeker de huisartsen fungeren vaak als de vroegere vogels in de mijnschacht. Als er wat beweegt op het werkterrein, zijn zij de eersten die het oppikken. Maar precies die groep krijgt voor al die taken te weinig structurele ondersteuning. Daar willen we - op een kleinschalige manier en op korte termijn - verandering in brengen" ,zegt Annemie T'Seyen.Uit een rondvraag bij een 60-tal huisartsen distilleerde de Koning Boudewijnstichting een longlist van 15 thema's, die uiteindelijk werd teruggebracht tot drie. "Samen met de artsen hebben we gekozen om het eerste project te richten op de aanpak van die medische attestenlast. We focussen daarbij niet op de grote Bf- of Spiriva-discussies. Daar kunnen wij weinig impact op uitoefenen omdat die zich afspelen tussen ziekenfondsen en Riziv. Onze aandacht gaat naar de zogeheten paraplu-attesten. De toegenomen vraag naar medische attesten door scholen, bedrijven enz. Maar ook bijvoorbeeld de attesten voor sociale voorzieningen, of voor kinderkribbes en sportclubs. De huisarts voelt zich vaak herleid tot administratieve kracht. Daarnaast is er de druk die op hen wordt uitgeoefend door de patiënt, van wie ze tegelijk de vertrouwenspersoon zijn. We willen die hele problematiek scherper stellen, ze publiek bespreekbaar maken en trachten om oplossingen te formuleren voor de overheid."Online enquêteEerste stap in dat proces is een eenmalige focusgroepvergadering. "Op die vergadering willen we aan de hand van de ervaringen van artsen concrete vragen opstellen voor onze online enquête. Die zal nadien naar alle Belgische huisartsen verspreid worden. Tegen het voorjaar van 2013 willen we met die resultaten al naar buiten komen."Het hele project wordt begeleid door een werkgroep van huisartsen die ook academische roots hebben. Die groep bestaat onder meer uit Johan Wens, Dirk Devroey, Patrik Vankrunkelsven en Luc Lefebvre. Overheid en ziekenfondsen zijn niet bij het project betrokken. "Het is ook niet onze bedoeling om hun rol of die van de syndicaten over te nemen. We willen op korte termijn onder meer komen tot kleine praktische hulpmiddelen waar artsen mee aan de slag kunnen in hun praktijk. Heel wat artsen hebben al creatieve oplossingen bedacht voor hun attestenlast, en kunnen dat zo met confraters delen. Daarnaast plannen we ontmoetingen met enkele attestenvragers zoals CLB's, scholen, voorzieningen. Om te kijken of een aantal attesten niet eenvormiger kan, of afgeschaft kan worden of door andere beroepen kan worden overgenomen." Huisartsen die willen deelnemen aan de eenmalige focusvergadering op zaterdag 20 oktober van 10 tot 12 uur, kunnen zich nog inschrijven op tseyen.a@kbs-frb.be . Ook wie op de hoogte wil worden gehouden van de verdere resultaten van het project kan zich hier aanmelden.