In het kader van een enquête naar de professionele toekomstperspectieven van Vlaamse assistenten gynaecologie en jonge gynaecologen, vroegen zij aan alle ziekenhuizen naar hun verwachte aantal vacatures voor de komende vijf jaar. Dat bleken er 91 te zijn, terwijl er in diezelfde periode 187 gynaecologen zullen starten.

"Het ergste is dat men bij het begin van de opleiding gynaecologie nog suggereert dat je beslist werk zal vinden", zegt onderzoeker dr. Toendra De Vos in De Specialist, dat de resultaten vorige week bracht. "Zeker omdat het strenge ingangsexamen al voor een schifting zorgde. Maar op het einde van de rit dreigt de desillusie."

Vergauwe en De Vos zullen de informatie doorspelen naar de Planningscommissie. Uit hun enquête blijkt ook dat zowat de helft van de respondenten vindt dat de controle over het overzicht van de uitstroom een taak is voor de erkenningscommissie. Een kwart vindt dat dit weggelegd is voor de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).

In het kader van een enquête naar de professionele toekomstperspectieven van Vlaamse assistenten gynaecologie en jonge gynaecologen, vroegen zij aan alle ziekenhuizen naar hun verwachte aantal vacatures voor de komende vijf jaar. Dat bleken er 91 te zijn, terwijl er in diezelfde periode 187 gynaecologen zullen starten."Het ergste is dat men bij het begin van de opleiding gynaecologie nog suggereert dat je beslist werk zal vinden", zegt onderzoeker dr. Toendra De Vos in De Specialist, dat de resultaten vorige week bracht. "Zeker omdat het strenge ingangsexamen al voor een schifting zorgde. Maar op het einde van de rit dreigt de desillusie." Vergauwe en De Vos zullen de informatie doorspelen naar de Planningscommissie. Uit hun enquête blijkt ook dat zowat de helft van de respondenten vindt dat de controle over het overzicht van de uitstroom een taak is voor de erkenningscommissie. Een kwart vindt dat dit weggelegd is voor de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).