...

Kunnen we de Rt-waarde (momenteel rond de 1,125) tot begin december stabiel houden rond 1,1 en daalt vervolgens het reproductiegetal dan zal de bezetting op intensieve zorg oplopen tot meer dan 800 bedden.Sciensano baseert zich op modellen van de Simid-groep (universiteit van Antwerpen en Hasselt) onder leiding van biostatisticus Niel Hens en gezondheidseconoom Philippe Beutels. Die stelde een aantal scenario's op.Blijft het reproductiegetal in de komende dagen en weken nog stijgen, dan zullen half december meer dan 1.200 covid-patiënten op intensieve zorg liggen - een scenario dat we nu absoluut willen vermijden, onderstreept professor Steve, Van Gucht. "In dat geval zullen we opnieuw bedden op intensieve zorg bij moeten creëren." Patiënten naar onze buurlanden verhuizen, is niet echt een optie, voorspelt hij, want daar zullen de ziekenhuizen ook vol liggen.Als vanaf vandaag de Rt gaat dalen, zou de piekbezetting begin december vallen en 'maar' 750 bedden begin bedragen. Krijgen we vanaf nu een forse daling van het reproductiegetal dan zullen misschien maximum maar 640 covidpatiënten op intensieve zorg belanden.Er is volgens Van Gucht een behoorlijke kans dan we ons aan het eerst geschetste scenario kunnen houden - of zelfs de Rt licht kunnen laten dalen. Maar het is een dubbeltje op zijn kant - er is niet veel nodig om de situatie naar het worst case-scenario te doen kantelen.