...

De Raad van Europa wil voorkomen dat in hun thuisland geschorste artsen aan de slag gaan in een ander land. Ze onderzoekt hoe ze uitwisseling van informatie onder de lidstaten kan mogelijk maken. Ook de commissie Interne Markt buigt zich over enkele oplossingen, waaronder het aanleggen van een zwarte lijst.De commissie Interne Markt onderzoekt al langer of een zwarte lijst met geschorste artsen een oplossing is om de patiëntveiligheid te bevorderen. De voorbeelden van geschorste artsen die in een ander land ongestoord hun praktijken verder zetten zijn legio. De Nederlandse neuroloog Jansen Steur werd in zijn thuisland geschorst omdat hij onjuiste diagnoses stelde met sterfgevallen tot gevolg. Niet veel later ging hij ongehinderd in Duitsland aan de slag. Een Belgische arts werd in Nederland veroordeeld omdat hij een operatie uitvoerde waarvoor hij niet bevoegd was. Even later werd hij aangesteld in een ziekenhuis in ons land, zonder dat dat op de hoogte was van zijn tuchtdossier in Nederland.Vooral onze noorderburen zijn voorstander van een dergelijke zwarte lijst. Michel Barnier, eurocommissaris van de commissie Interne Markt, sluit zich hier bij aan. Hij wil zo snel mogelijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, liefst tegen eind juni van dit jaar. Als de lijst er komt, dan is het nog lang niet zeker dat ze in alle EU-landen gebruikt kan worden. Onder andere Zweden, Italië en Spanje verzetten zich tegen Europese inmenging in hun nationale zorgsysteem. Ook op juridisch vlak is het een ingewikkelde zaak, met landen die verschillen op vlak van beroepskwalificaties en vergunningen.Elektronische kaartEen andere mogelijkheid die de commissie Interne Markt naar voren schuift, is het invoeren van een digitale kaart waarop ervaringen, opleidingen en beroepskwalificaties geregistreerd worden. Werknemers, waaronder ook zorgverleners, die aan de slag willen in een EU-land, zouden die kaart moeten aanvragen en kunnen voorleggen aan elke organisatie waar ze aan de slag willen. In de eerste plaats is die kaart bedoeld om werknemers gemakkelijker aan werk te helpen in EU-landen, maar de commissie wil er in één adem ook een halt mee toeroepen aan zorgverleners die in hun eigen land geschorst werden en aan de slag proberen te gaan in een ander land.Onderzoeksorgaan Ook de Raad van Europa, die meer landen vertegenwoordigt dan de EU, buigt zich over het probleem. Er zijn heel wat beperkingen waar de Raad rekening mee moet houden. Denk maar aan euthanasie en abortus. Bepaalde Europese landen laten dit toe, andere niet. De komende twee jaar gaat de Europese Raad de mogelijkheden onderzoeken om gegevens over slechtwerkende zorgverleners, schorsingen en andere tuchtmaatregelen automatisch uit te wisselen onder de zetelende landen. Het zou de bedoeling zijn om alle 47 landen daartoe te verplichten.