...

Kanker is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in België. Daarom is er nood aan een nieuw interfederaal Kankerplan dat beleidslijnen op middellange termijn uitzet, stelt Kom op tegen Kanker. Op korte termijn zet de organisatie zelf een aantal concrete maatregelen op de agenda.Alcoholgebruik is verantwoordelijk voor ongeveer 4 % van de kankers in België, dat een van de enige EU-landen is waar je alcohol mag drinken onder de 18 jaar. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een verhoging van de leeftijd waarop je alcohol mag drinken. 77% van de bevolking zou achter deze maatregel staan.Ook de strijd tegen tabaksgebruik moet opgevoerd worden door jaarlijkse prijsverhogingen van tabaksproducten, een vermindering van het aantal verkooppunten en nieuwe sensibiliseringscampagnes. Kom op tegen Kanker vraagt ook beleidsmaatregelen om de blootstelling aan fijn stof, hormoonverstorende stoffen en asbest te verminderen.Palliatieve zorg uitbreidenKom op tegen kanker wil ook meer middelen voor palliatieve zorg. In Vlaanderen wordt palliatieve zorg gemiddeld pas 10 dagen voor het overlijden opgestart, en dat is volgens de organisatie veel te laat. Voor patiënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken moet er structurele ondersteuning voor sociaal tolken komen.Innovatie steunenDe organisatie wil ook dat nieuwe behandelingen met een meerwaarde sneller beschikbaar worden voor de patiënt. Om innovatieve geneesmiddelen toegankelijk te maken, moet het BeNeLuxA mechanisme verder uitgebouwd worden.Ten slotte pleit Kom op tegen Kanker voor de oprichting van referentiecentra voor zeldzame kankers en kankers die complexe zorg vereisen. In een ziekenhuis dat jaarlijks meer patiënten met zeldzame en complexe kankers ziet, zijn de overlevingskansen voor de patiënt immers hoger.Het volledige memorandum is te lezen op de website van Kom op tegen Kanker.