...

Dat heeft een groep van de Johns Hopkins University in Baltimore ontdekt. De vorsers hebben aan 73 vrijwilligers gevraagd beelden van voorwerpen te bekijken. Daarna kreeg de helft van de groep een dosis van 200 milligram cafeïne, het equivalent van twee koppen koffie, en de andere helft kreeg een placebo. 's Anderendaags toonden de vorsers de vrijwilligers opnieuw een aantal beelden. Sommige waren identiek aan die van de vorige dag, andere geleken er zeer sterk op en nog andere waren verschillend. Resultaat: de twee groepen konden de oude en de nieuwe beelden even goed aanduiden, maar alleen de proefpersonen die cafeïne hadden gekregen, konden er de beelden uit halen die lichtjes anders waren. Als je koffie drinkt, zou je dus beter details kunnen onthouden. Prof. Michael Yassa herinnerde er ook aan dat "cafeïnegebruik gepaard gaat met een langer leven in goede gezondheid en zelfs kan beschermen tegen een achteruitgang van de cognitieve functies, en dus zou kunnen helpen bij de strijd tegen aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer." (referentie: Nature Neuroscience, 14 januari 2014, DOI:10.1038/nn.3623)