...

Vorig jaar rond mei wilde het Participatiefonds plots de spelregels voor de Impulseo II-premies veranderen. Artsengroeperingen moesten volgens het fonds voortaan een rechtspersoonlijkheid hebben, als vzw of vennootschap. Een premie vragen voor een feitelijke vereniging kon niet meer.Vereenvoudiging?Het Participatiefonds wilde de zaken voor zichzelf vereenvoudigen, zodat het een aanspreekpunt had en maar één fiscale fiche 281.50 moest opstellen. Na protest van de artsen werd die beslissing on hold gezet.De knoop werd vorige week op het Riziv doorgehakt. Ook in de toekomst blijft een aanvraag van een Impulseo II-premie voor een feitelijke vereniging mogelijk. Dat is voor Rita Cuypers, juriste van het ASGB, toch wel een slag die het syndicaat binnenhaalt: "Als alle artsenassociaties zich moesten gaan omvormen tot een vennootschap, zou dit voor de huisartsen weer veel administratieve rompslomp hebben meegebracht."Meer en complexer Rita Cuypers meent dat de bochten die het Participatiefonds vorig jaar nam over een vennootschap voor groepspraktijken, de huidige vertraging van de dossiers nog in de hand hebben gewerkt. Maar de redenen voor de vertraging in 2012 liggen vooral bij Impulseo III. Door dat laatste programma kwamen er niet alleen extra dossiers bij voor personeel in 2011, maar ook voor de jaren ervoor - tot in 2008.Bovendien, zo onderstreept de ASGB-juriste, is door Impulseo III het systeem zelf veel ingewikkelder geworden. Vroeger was de grootte van de premie waar een groepspraktijk recht op had, gewoon afhankelijk van het aantal artsen in de associatie. Nu wordt alles systematisch omgerekend per hoofd van de groepering. De lat wordt in principe voor alle artsen gelijkgelegd, of ze nu solo werken of in groep. De samenstelling van de associatie en de tewerkstellingsgraad wordt per maand bekeken en herberekend.Impulseo IVoor de sociale bijdrage die artsen zouden moeten betalen op Impulseo I wordt naar een oplossing gezocht (zie ook onze vorige editie). Rita Cuypers: "Het ASGB stuurde naar alle artsen die een dossier hadden ingediend al op 12 februari een brief daarover. We waarschuwden hen dat het nooit de bedoeling kan zijn dat ze op die premie een bijdrage moeten betalen. We hebben dat toen ook meteen aangekaart bij het Riziv, dat zich van de kwestie niet bewust was. Over de zaak zal nu onderhandeld worden met de RSZ."Wouter ColsonVertragingArtsenkrant vroeg bij het Participatiefonds ook wat meer details over de opgelopen vertraging. Dat levert volgende preciseringen op. Zo'n 1.200 dossiers werden al afgehandeld. Maar voor 335 daarvan zijn bijkomende inlichtingen gevraagd. 700 dossiers werden al uitbetaald; 56 dossiers werden niet-ontvankelijk verklaard. Nog in behandeling zijn 239 dossiers, die men hoopt voor eind maart af te werken. Maar ook bij een aantal van deze dossiers kan nog bijkomende informatie nodig zijn. Daar heeft het Participatiefonds de timing zelf niet in handen, stelt het. Dat hangt dan af van de artsen zelf, van de steunpunten en eventueel van het sociale secretariaat. De Impulseo I-dossiers die werden ingediend zullen nog deze maand volledig verwerkt zijn.