...

Op bijna een kwarteeuw tijd verachtvoudigde het aantal knieprotheses. Dat komt in de eerste plaats door de vergrijzing en dus de grotere vraag. Maar de drempel verlaagde ook gevoelig omdat deze producten sterk verbeterden in kwaliteit. Die tendens heeft wel een sterke impact op de uitgaven in de ziekteverzekering.Gemiddeld kostte een knieprothese de afgelopen jaren in een Vlaams ziekenhuis 3.370 euro op een eenpersoonskamer. In een tweepersoonskamer was dat 1.245 euro, en wie op een gemeenschappelijke kamer lag, moest 1.000 euro ophoesten. Dat voor een gewone verzekerde zonder verhoogde tegemoetkoming. De gemiddelde verblijfsduur voor deze ingreep bedroeg 12 dagen, maar tussen ziekenhuizen onderling varieert de prijs sterk. Neutraliseer je voor leeftijd en verblijfsduur, dan spreken we van een wijde prijsvork van 850 tot 4.345 euro. De verhouding tussen het duurste en het goedkoopste ziekenhuis ligt dus op niet minder dan vijf. Nemen we voor- en nazorg ook bij op in het kostenplaatje, dan kost een knieprothese plaatsen de ziekteverzekering gemiddeld 9.521 euro. Ook daar lopen de verschillen tussen ziekenhuizen weer sterk uiteen. Vergeleken met het goedkoopste ziekenhuis rekent het duurste ruim 65% meer aan.Bij de duurste ziekenhuizen treffen we de vier universitaire ziekenhuizen aan. Die rekenen een opmerkelijk hogere ligdagprijs aan. Als de factor ligdagduur wegvalt, vervlakken de verschillen. Misschien verrichten de universitaire ziekenhuizen iets complexere ingrepen en verlengt dat het verblijf van de patiënt, maar daarover bestaan geen precieze gegevens. Overigens scoren ook Jan Portaels Vilvoorde en Sint-Rembert Torhout hoog qua ligdagduur. De goedkoopste ziekenhuizen (met ook een korte ligdagduur) zijn het ASZ Aalst en het Stedelijk Ziekenhuis van Roeselare. Delicate vergelijkingDe keuze van het ziekenhuis kan dus belangrijke gevolgen hebben voor de portemonnee van de patiënt. Het socialistisch ziekenfonds biedt zijn leden een overzicht van de gemiddelde patiëntenfactuur voor 12 courante ingrepen in de verschillende ziekenhuizen van het land (www.socmut.be). Het gaat om een besnijdenis, bevalling, curettage, heupprothese, liesbreukoperatie, keizersnede, knieprothese, meniscusoperatie, vrijmaken van een handwortelkanaal, wegnemen van een appendix, wegnemen van een galblaas en een prostaatoperatie. Zo'n vergelijking blijft toch een delicate operatie. Maar voor ziekenhuizen is deze studie interessant om te zien hoe ze zich positioneren ten opzichte van de andere instellingen.Tot slot nog meegeven dat gemiddeld het verblijf van alleenstaanden voor deze ingreep significant langer duurt dan voor niet-singles (13,6 dagen vs. 9,4 dagen). Speelt voor hen de hotelfunctie van het ziekenhuis sterker mee? Zeker van invloed is de aan- of afwezigheid van Sp-bedden, weet Patrick Galloo.