...

In een eigen bijdrage stelt het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) dat auteurs van klinische studies vanaf 1 juli 2018 een soort van "data sharing commitment" moeten opnemen in hun rapporten/artikels daarover.Het gaat meer specifiek om de volgende informatie: worden individuele deelnemersdata gedeeld? Welke data? Zullen documenten zoals het studieprotocol, de analyse enz. beschikbaar zijn? Hoe lang zullen de data beschikbaar zijn, en waar? Wat zijn de toegangscriteria? Etcetera. Het is ethisch verantwoord om die data te delen aangezien de deelnemers van de klinische trials in kwestie, zich in een kwetsbare/risicovolle positie stellen aldus het ICMJE. Auteurs worden niet verplicht deze informatie op te nemen in de artikels die ze indienen bij de tijdschriften die onder het ICMJE vallen, maar met de mededeling willen de redacteurs van het comité onderzoekers erop wijzen dat ze hier wel rekening mee zullen houden in redactionele beslissingen.Onder ICMJE vallen o.a. tijdschriften als The BMJ, JAMA, Plos Medicine.