...

Op drie jaar tijd daalden de aanvragen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek in België met 17%. Dat betekent dat er in ons land 5.000 patiënten minder deelnemen aan klinische studies voor innovatieve behandelingen. Terwijl ons land nog 624 klinische studies telde in 2008, zijn dat er drie jaar later nog maar 517, een daling met 17%. Dat kwam recent aan het licht na onderzoek door Price WaterhouseCoopers in samenwerking met het Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Voor pharma.be is dat een signaal dat de Belgische overheid alles in het werk moet stellen om onze toppositie voor klinisch onderzoek niet kwijt te spelen.Het grootste deel van die klinische studies focust op geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, aandoeningen van het maag- en darmkanaal, het metabolisme, het zenuwstelsel en cardiovasculaire aandoeningen. Eén van de voordelen van klinische studies is dat patiënten in een gecontroleerde omgeving toegang krijgen tot de meest innovatieve therapieën.Administratieve barrièresKlinische studies zijn goedkoper in België dan in de andere EU-lidstaten en in de Verenigde Staten, maar duurder dan in de opkomende Oost-Europese landen, China en Rusland. In Polen kosten klinische studies gemiddeld 10% minder, in China en Rusland zelfs 20%.De opkomende landen werken niet alleen goedkoper, ze beschikken over de vereiste patiëntenpopulaties. Daar komt nog bij dat de overheden er minder administratieve barrières opwerpen dan in ons land. In Polen bijvoorbeeld is de procedure voor klinische studies voorspelbaar, transparant en optimaal afgestemd op de noden van de gezondheidszorg.LangetermijnstrategieVolgens pharma.be is het dringend tijd om in actie te komen. "De daling van het aantal klinische studies legt een forse hypotheek op het aantal patiënten dat in België kan genieten van deelname in het vroegste stadium van behandeling met innovatieve geneesmiddelen", luidt het.De farmasector is vragende partij om met de overheid een langetermijnstrategie uit te werken om de rol van België als gastland voor klinische studies in stand te houden.