...

"Op korte termijn zijn mijn bekommernissen het verzekeren van de opvolging van een aantal diensthoofden van wie binnenkort het emeritaat ingaat. Binnen mijn eigen laboratorium moet ik de voortzetting van mijn taken verzekeren. Ik zal moeten zien hoe ik mijn nieuwe opdracht kan blijven koppelen aan het leiden van een klein researchteam," aldus prof. Van Eldere.Kwaliteitsborging "Een belangrijke opgave voor de hoofdgeneesheer is het bewaken van de kwaliteit. Het UZ Leuven sleepte een JCI-accreditatie in de wacht. Ons eigen laboratorium heeft ook al tien jaar een eigen accreditatie (Belac). Een belangrijke opdracht is de kwaliteitscontrole verder in de diepte uit te werken."Iedereen wil natuurlijk graag kwaliteit leveren, gaat Van Eldere verder. "Bij een accreditatie worden er evenwel van buitenaf nieuwe normen en voorschriften opgelegd. De volgende stap is om van die kwalitatieve normen een integraal onderdeel te maken van het gewone dagelijkse handelen. Ze moeten vanzelfsprekend worden. Een aandachtspunt moet daarnaast de kwaliteitsborging van de extramurale zorgpaden voor chronische patiënten zijn."Duizendpoten gevraagd "Essentieel in een universitair ziekenhuis is een nauwe verwevenheid tussen de klinische dienstverlening en het onderzoek. Daarnaast hebben we trouwens een onderwijsopdracht. Als hoofdgeneesheer moet ik er mee voor zorgen dat we die drieledige opdracht kunnen blijven vervullen. Artsen in een universitair ziekenhuis staan voor deze uitdaging: het combineren van de klinische taken met onderwijs, research en een aantal beheerstaken. Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is."De prestatiedruk in ziekenhuizen blijft overigens toenemen, stelt Van Eldere vast. "Jonge mensen streven ook naar een evenwicht met hun privéleven. We moeten hen toch de kans blijven geven om het bereiken van klinische excellentie te combineren met het verrichten van onderzoek en met het geven van onderricht. Samen met de diensten en de hogere niveaus moeten we op zoek naar oplossingen daarvoor."