...

In een persbericht laat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) weten dat zij erop zal toezien dat gezondheid wordt geïntegreerd in alle onderhandelingen. Zij heeft een 40-tal evenementen opgelijst die rechtstreeks te maken hebben met gezondheid en waarbij zij zelf betrokken is.Samen met Canada werkt de WHO bv. aan een strategie om gezondheid als motiverende factor aan te kaarten in communicaties over klimaat. Die zal ze daar toelichten.Verder komen lidstaten getuigen over hun ervaringen om klimaatbestendige en duurzame gezondheidszorgstelsels te bouwen, in het kader van de 'Alliance for Transformative Action on Climate and Health'.Alle evenementen en hun uitkomsten zullen hier verschijnen.