De kofferruimte van een kleine vrachtwagen is blijkbaar de minimumvereiste om ook de op komst zijnde tweede spruit inclusief diens dagelijkse benodigdheden te kunnen transporteren. En wil het nageslacht daarbij nog van een leefbare aarde genieten, dan lijkt voor de milieubewuste arts-papa een vol-elektrische SUV de enige optie.

Maar zeg nu zelf: wie wil zijn zuurverdiende geld investeren in een kwalitatief matig product van een firma die 6.500 dollar per minuut verlies draait? Daar verbleekt zelfs de jaarlijkse één miljard euro overheidssubsidie aan de Belgische ziekenfondsen bij... En wie vertrouwt een bedrijf dat volop inzet op gelijkstroombatterijen, maar zichzelf vernoemt naar de uitvinder van de wisselstroom...

In tegenstelling tot de verketterde verbrandingsmotoren stoot een elektrische auto geen CO2 uit. Helaas is dat een wat optimistische visie. Het opwekken van elektriciteit gebeurt wereldwijd nog grotendeels door centrales op kolen en gas, en dat zijn fossiele brandstoffen. Een elektrische wagen stoot daarmee ongeveer evenveel CO2 per kilometer uit als een benzine- of dieselwagen. In België komt elektriciteit dan weer hoofdzakelijk van kerncentrales, en dat is voor sommigen onder ons misschien nog minder aanvaardbaar.

Wie wil zijn zuurverdiende geld investeren in een kwalitatief matig product van een firma die 6.500 dollar verlies per minuut draait?

Het Zweedse agentschap voor onderzoek en milieu berekende bovendien dat het productieproces van de lithium-ionbatterijen van een Tesla een uitstoot van 17 ton CO2 met zich meebrengt, maar dan grotendeels in Chili en niet in de Belgische files. Struisvogelpolitiek, aangezien die broeikasgassen uiteindelijk toch in onze atmosfeer terechtkomen. De giga-fabrieken bevinden zich wel overzee, resulterend in watervervuiling en ontbossing. In Chili leven 197 bedreigde diersoorten, in mijn straat een koppel obese duiven, enkele dolende zwerfkatten en een hese hond.

De cijfers over CO2-uitstoot dienen overigens in perspectief geplaatst. De gemiddelde auto jaagt jaarlijks ongeveer 3 ton CO2 de lucht in. Ter vergelijking: het bouwen van een woning produceert 10 ton CO2, ons jaarlijks energieverbruik thuis 4 ton, gezamenlijke gezinsmaaltijden 5 ton per jaar (vegetariër worden bespaart pakken meer CO2 dan elektrisch rijden) en het eenmalige vliegreisje naar New York bijna 1 ton per persoon. Gewoon ademen levert al 0.3 ton CO2 op, en dan hebben we het nog niet eens over marathonlopen of hyperventileren...

Nochtans is er wel een belangrijke belastingbijdrage op CO2-uitstoot van auto's, maar is er nergens sprake van een CO2-taks op biefstuk of een CO2-bonus na pneumectomie... En hoe heerlijk het ook zou zijn als er niet meer gerookt wordt op het terras van mijn favoriete restaurant, de winst is slechts een teleurstellende 10 gram CO2 per sigaret.

Uiteindelijk hakt mijn echtgenote dan maar resoluut de knoop door. Het is blauw geworden.

De kofferruimte van een kleine vrachtwagen is blijkbaar de minimumvereiste om ook de op komst zijnde tweede spruit inclusief diens dagelijkse benodigdheden te kunnen transporteren. En wil het nageslacht daarbij nog van een leefbare aarde genieten, dan lijkt voor de milieubewuste arts-papa een vol-elektrische SUV de enige optie. Maar zeg nu zelf: wie wil zijn zuurverdiende geld investeren in een kwalitatief matig product van een firma die 6.500 dollar per minuut verlies draait? Daar verbleekt zelfs de jaarlijkse één miljard euro overheidssubsidie aan de Belgische ziekenfondsen bij... En wie vertrouwt een bedrijf dat volop inzet op gelijkstroombatterijen, maar zichzelf vernoemt naar de uitvinder van de wisselstroom...In tegenstelling tot de verketterde verbrandingsmotoren stoot een elektrische auto geen CO2 uit. Helaas is dat een wat optimistische visie. Het opwekken van elektriciteit gebeurt wereldwijd nog grotendeels door centrales op kolen en gas, en dat zijn fossiele brandstoffen. Een elektrische wagen stoot daarmee ongeveer evenveel CO2 per kilometer uit als een benzine- of dieselwagen. In België komt elektriciteit dan weer hoofdzakelijk van kerncentrales, en dat is voor sommigen onder ons misschien nog minder aanvaardbaar.Het Zweedse agentschap voor onderzoek en milieu berekende bovendien dat het productieproces van de lithium-ionbatterijen van een Tesla een uitstoot van 17 ton CO2 met zich meebrengt, maar dan grotendeels in Chili en niet in de Belgische files. Struisvogelpolitiek, aangezien die broeikasgassen uiteindelijk toch in onze atmosfeer terechtkomen. De giga-fabrieken bevinden zich wel overzee, resulterend in watervervuiling en ontbossing. In Chili leven 197 bedreigde diersoorten, in mijn straat een koppel obese duiven, enkele dolende zwerfkatten en een hese hond.De cijfers over CO2-uitstoot dienen overigens in perspectief geplaatst. De gemiddelde auto jaagt jaarlijks ongeveer 3 ton CO2 de lucht in. Ter vergelijking: het bouwen van een woning produceert 10 ton CO2, ons jaarlijks energieverbruik thuis 4 ton, gezamenlijke gezinsmaaltijden 5 ton per jaar (vegetariër worden bespaart pakken meer CO2 dan elektrisch rijden) en het eenmalige vliegreisje naar New York bijna 1 ton per persoon. Gewoon ademen levert al 0.3 ton CO2 op, en dan hebben we het nog niet eens over marathonlopen of hyperventileren... Nochtans is er wel een belangrijke belastingbijdrage op CO2-uitstoot van auto's, maar is er nergens sprake van een CO2-taks op biefstuk of een CO2-bonus na pneumectomie... En hoe heerlijk het ook zou zijn als er niet meer gerookt wordt op het terras van mijn favoriete restaurant, de winst is slechts een teleurstellende 10 gram CO2 per sigaret.Uiteindelijk hakt mijn echtgenote dan maar resoluut de knoop door. Het is blauw geworden.