...

De krant heeft het over een "spectaculaire verbetering. Voor het eerst sinds hun balansen geconsolideerd werden, hebben de openbare ziekenhuizen vorig jaar een heel klein overschot aangekondigd. Het boekhoudkundig nettoresultaat van de 588 gezondheidsinstellingen waarvan de gegevens beschikbaar zijn, bedroeg 54 miljoen euro, volgens de cijfers van de FHF (Franse ziekenhuisfederatie), terwijl er in 2011 nog een deficit was van ruim 300 miljoen."