...

Het Intermutualistisch Agentschap maakte de balans op van het eerste jaar dat toepassing van de derdebetalersregeling verplicht was. Begin oktober 2015 - toen de verplichting effectief van kracht werd - pasten al 60% van de huisartsen de derbetalersregeling toe bij patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT). Eind 2016 was het percentage opgelopen tot 86,5%. Het IMA becijferde dat 6.673 huisartsen de regeling bij minsten acht op tien van de patiënten met RVT toepasten. Daarentegen waren er 1.994 huisartsen die bij meer dan een zesde van deze patiënten de regeling niet toepaste.Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) blijkt uit cijfers van het Riziv dat patiënten met RVT in 2016 zes procent vaker contact hadden met hui huisarts. Dat cijfer toont volgens het kabinet van de minister aan dat de sociale DBR werkt. De maatregel werd ingevoerd omdat uit de Bevolkingsenquête van 2013 bleek dat acht procent van de mensen al eens een doktersbezoek uitstelde wegens financiële beslommeringen.Circa 1,9 miljoen patiënten hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Van hen heeft 789.543 in het twee en derde trimester van 2016 altijd kunnen rekenen op toepassing van de DBR bij hun huisarts. Daarentegen moest in dezelfde periode 267.903 van hen het geld van de raadpleging minstens één keer voorschieten. Deze cijfers houden geen rekening met patiënten die een huisarts zien in een wijksgezondheidscentrum, waar er sowieso geen afzonderlijke prestatie wordt gerekend voor een consult.Dat Waalse huisartsen minder dan Vlaamse huisartsen geneigd zijn de DBR toe te passen schrijft het IMA toe aan andere zaken uit het profiel: Waalse huisartsen staan doorgaans wat minder ver met de informatisering van de praktijk en vertonen in vergelijking met de Vlamingen wat achterstand wat het aantal GMD's betreft.Voorlopig moeten huisartsen die de regeling weinig of niet toepassen niet bang zijn dat hen straffen boven het hoofd hangen. Maar de overheid wil wel dat alle huisartsen de maatregel uitvoeren. Minister De Block: "Het Riziv zal daarom in eerste instantie een beleefde, aanmanende brief sturen naar de huisartsen die de regeling onvoldoende of niet gebruiken. En de huisartsen zullen nauwlettend opgevolgd worden."