...

Dat stelt de Hoge Gezondheidsraad samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in een recent advies over de risico's, diagnose, registratie en klinische follow-up van borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL). Dit is een zeldzaam type non-hodgkinlymfoom met als mogelijke symptomen de laattijdige ontwikkeling van een periprothetisch seroom of een massa/meerder massa's in de buurt van het borstimplantaat. De Hoge Gezondheidsraad wijst erop dat de precieze pathogenese nog steeds niet volledig duidelijk is en dat verder onderzoek zich opdringt. "Een betere melding van gevallen van BIA-ALCL zal daarvoor zeer goed van pas komen," aldus de Hoge Gezondheidsraad en het FAGG.De raad wijst er wel op dat vrouwen met borstimplantaten slechts een "zeer laag maar verhoogd risico" lopen. Schattingen gaan uit van circa 600 gerapporteerde gevallen van BIA-ALCL wereldwijd. Dit op meer dan tien miljoen protheses. Op voorwaarde dat ze vroegtijdig wordt opgespoord heeft de ziekte een goede prognose. Het FAGG heeft weet van negen bevestigde gevallen in België. De Hoge Gezondheidsraad stelt ook nog vast dat er momenteel geen overtuigend bewijs is dat getextureerde dan wel gladde implantaten veiliger zouden zijn met het oog op BIA-ALCL. De keuze gebeurt dus best op basis van verschillende chirurgische en esthetische implicaties.Het absolute risico op lymfeklierkanker door borstimplantaten is hoe dan ook zeer klein. Toch is het voor implantatie aangewezen de keuze voor borstvergrotingen of -reconstructies te maken op basis van een goed geïnformeerde beslissing. Daarbij bespreekt de arts alle risico's uitvoerig met de patiënt. Belangrijk is ook dat patiëntes wordt aangeleerd hoe ze mogelijke tekenen van BIA-ALCL kunnen herkennen.