...

De oproep van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen om op AADM te stemmen, lokte prompt een reactie uit van Bvas-ondervoorzitter Marc Moens. Hij somde de huisartsen op die binnen de verschillende geledingen van het syndicaat een voortrekkersrol spelen. Ook lijstte hij een aantal honoraria op die, zo luidt zijn claim, door toedoen van Bvas tot stand kwamen en/of fel opgetrokken werden.ProfessionaliseringOp de website van Bvas werden deze punten in extra bericht nog eens herhaald. Dat somt meteen een aantal strijdpunten van Bvas, specifiek voor huisartsen. Een aantal opvallende punten: een vrijwillige deelname aan de wachtdienst vanaf 55-60 jaar, een "professionalisering" van de wachtdienst, verzet tegen de koppeling van accreditatie aan de conventiestatus, het behoud van het basisbedrag voor de telematicapremie, een behoud en zelfs opwaardering van de avondconsultatie, én onbeperkt bijverdienen wanneer men met pensioen is.KernboodschappenMaar ook Kartel/Asgb laat zich niet onbetuigd. Het lanceerde de verkiezingswebsite www.hetkartel.be met een synthese van de programmapunten. En een soort van 'kaartencampagne' die ook op www.asgb.be bekeken kan worden. Er verschijnen tot nu toe zes kernboodschappen: een goed evenwicht tussen werkbelasting en privéleven om burn-out te voorkomen, een goede verloning van de huisarts, voldoende aanmoediging voor de specialist om in het ziekenhuis te blijven werken, een aantrekkelijk sociaal statuut (maar ook onbeperkt bijverdienen wanneer men met pensioen is) en een transparantere maar gemengde ziekenhuisfinanciering.AADM Het hoogtepunt van de campagne van AADM lag in mei. Onmiddellijk na de erkenning van het 'derde artsensyndicaat' organiseerde het een roadshow in alle Vlaamse provincies. En er was de 'Dag van de Huisarts' op 17 mei. Op de website van Domus Medica wordt het programma nog als volgt samengevat:'Concreet denkt AADM (...) aan de verdere doorvoering van het derdebetalerssysteem (...), praktijktoelages om de kwaliteit van de zorg te stimuleren, een herfinanciering van de ziekenhuiszorg, de automatische verlenging van het Globaal Medisch Dossier (GMD), een optimalisering van de elektronische gegevensuitwisseling, een beter sociaal statuut om ook de zorgverleners te beschermen o.a. tegen burn-out,...'En er is een mooie grafische voorstelling van het AADM-programma of http://www.aadm.be.