...

Het accent op een verbetering van de zorg en het risico op 'malpractice' verschuift steeds meer naar de verzorging buiten het ziekenhuis, onderstrepen de auteurs. 551 van de 7.224 klachten wegens 'malpractice' die tussen 2005 en 2009 zijn ingediend, betreffen eerstelijnsartsen. (referentie: Schiff GD et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.11070)