...

Het gebeurt dat artsen klachten krijgen. Die klacht kan kaderen binnen een dispuut met een collega of manager, een informeel intern onderzoek binnen het ziekenhuis, of een formele klacht bij de General Medical Council (GMC).De Raad heeft net als de Orde van Geneesheren in België een disciplinaire bevoegdheid: naar aanleiding van een welbepaalde klacht kan zij artsen -na onderzoek- waarschuwen, schorsen of tijdelijk dan wel permanent verbieden om nog geneeskunde uit te oefenen.Een onderzoeksteam ging na wat nu de gevolgen zijn van dergelijke klachten op de gezondheid en het psychische welzijn van 10.930 artsen in het Verenigd Koninkrijk. De studie verscheen reeds begin dit jaar in de BMJ Open, maar de resultaten zijn daarom niet minder interessant.Zo vertoont 17% van de artsen die recent een klacht hebben gekregen of waartegen een klacht loopt, symptomen van matige tot ernstige depressie, in tegenstelling tot artsen zonder klachten (9,5%). Vijftien procent had last van angst, twee keer zoveel als artsen waartegen geen klacht liep.Nare gedachtenDergelijke psychologische stress nam toe met de ernst van de klacht; de hoogste percentages werden opgetekend na een brief van de General Medical Council (GMC) (26.3% depressie, 22.3% angst). Dokters met klachten hadden ook twee keer zo vaak zelfverwondings- of zelfmoordgedachten. Wat hun gezondheidstoestand betreft, had deze groep meer kwalen, gaande van hoofdpijn tot gastro-intestinale en cardiovasculaire problemen.OntwijkingsgedragNaast de impact op het psychologische welzijn, onderzocht het team ook of er een verband was tussen klachten en de wijze van medische praktijkvoering. Dat bleek inderdaad het geval. Niet minder dan 88,6% van de dokters met een recente of lopende klacht, gaf aan bepaalde onderwerpen te omheinen. Bijna 50% van de dokters met een klacht gaf toe zich ontwijkend op te stellen. Bijna 1 op 3 artsen was door de klacht zelfs meer dan een maand afwezig op het werk.