...

De redactie van Artsenkrant kon de drie bladzijden tellende klacht, met vier bijlagen, inkijken. Aanleiding voor de klacht is de euthanasie op de 64-jarige G.D.T., de moeder van Tom Mortier. De vrouw was fysiek gezond, maar leed aan chronische depressies. Ze leerde dr. Distelmans kennen tijdens een lezing en maakte op 29 september 2011 een afspraak met de arts.PathologieG.D.T. gaf te kennen te willen sterven, waarop dr. Distelmans er één en vervolgens meerdere psychiaters bijhaalde. Op 19 april 2012 gaf dr. Distelmans een dodelijke injectie. "Noch mijn zus, noch ikzelf werden hiervan verwittigd. We konden geen afscheid van haar nemen", zegt Tom Mortier. Uit een verslag, van een onderhoud tussen arts Georges Casteur en Wim Distelmans, blijkt wel dat die laatste G.D.T. tot twee keer toe voorstelde om haar kinderen te bellen. Maar de vrouw weigerde."De 'behandelende arts' had moeten weigeren om in te gaan op haar doodswens, zolang hij hierover geen gesprek had met haar kinderen", luidt het. Tom Mortier aanvaardt het overigens niet dat Wim Distelmans zich 'behandelend arts' van zijn moeder noemt. "Mijn moeder had een psychiatrische pathologie. Dr. Distelmans is oncoloog, noch psychiater, noch huisarts. Hij noemt zichzelf 'levenseindespecialist'. Mijn moeder was kerngezond en van levenseinde kon er dan ook geen sprake zijn."AdviesshoppingVolgens de behandelende psychiater was de depressieve opstoot van G.D.T. te wijten aan een breuk met haar partner, kinderen en kleinkinderen. "Hiertegen stond de psychiater mogelijks machteloos, maar de kinderen niet", legt Tom Mortier uit. "Hoe kan een dergelijke situatie dan ook als uitzichtloos bestempeld worden door dr. Distelmans? Vooral als hijzelf geen contact mocht nemen met de kinderen."Nog volgens Tom Mortier en dr. Georges Casteur deed Wim Distelmans aan 'adviesshopping'. "De adviezen gingen zeker niet eenparig richting euthanasie. Drie psychiaters lieten een deur open voor een oplossing, dus zonder euthanasie."OnafhankelijkheidIn hun klacht bij de Orde van Geneesheren trekken dr. Casteur en Tom Mortier de onafhankelijkheid - en dus ook de psychiatrische deskundigheid - van dr. Distelmans in twijfel. Pittig detail, dat volgens de klagers veel illustreert: G.D.T. schonk op 29 februari 2012, dus minder dan twee maanden voor de euthanasie, 2.500 euro aan de vzw Leif, waarvan professor Wim Distelmans voorzitter is. "Waar ligt de uiteindelijke, vrijwillige en zonder druk genomen beslissing van dr. Distelmans, als hij voor zijn VZW 2.500 euro aanvaard heeft voor het uitvoeren van de euthanasie?", vragen Tom Mortier en dr. Georges Casteur zich af.Ook zou er volgens Mortier en Casteur een band zijn tussen artsen die de knoop doorhakten om tot euthanasie over te gaan, met name 'behandelend arts' dr. Distelmans en de tweede arts dr. T. Ze houden consultaties op hetzelfde adres (bij de vzw Leif in Wemmel, nvdr). En dat terwijl de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren stipuleert dat er "tussen de betrokken artsen geen contractuele, materiële of morele banden mogen bestaan."