...

Specialist gezondheidseconomie Lieven Annemans is co-auteur van een studie die onlangs verscheen in het tijdschrift Complementary Therapies in Medicine. Volgens dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Beroepsverenigingen van de Belgische Osteopaten (BVBO/UBO) kan een osteopathische behandeling kostenbesparend zijn bij lagerugpijn. Zwakke basis?Volgens professor Annemans en co-auteurs zou terugbetaling van osteopathie 'sociaal rechtvaardig" zijn. De beroepsvereniging van de osteopathen grijpt de publicatie daarnaast aan om ervoor te pleiten dat hun professionele activiteit zou erkend worden als een zorgberoep.In een opiniestuk in De Standaard maakte dokter Luc Bonneux evenwel brandhout van de publicatie waar ook Annemans zijn naam onder zette. Volgens hem is het wiskundig model waarop de studies haar conclusies baseert, gebouwd op los zand. De resultaten van waaruit het model vertrekt zouden een duidelijk geval zijn van cherry picking: de beste resultaten werden geselecteerd uit een amalgaam van studies - die bovendien, aldus Bonneux, qua methodologie waardeloos zijn.(*)KinesitherapieMathera mengt zich nu in de discussie. Mathera vertegenwoordigt de steeds groter wordende groep kinesitherapeuten die een 'bijzondere bekwaamheid' in manuele therapie hebben verworven - na een jaar extra opleiding.Mathera verwijst naar het zorgpad lagerugpijn, dat in 2017 door het KCE werd gepubliceerd. "Kinesitherapeuten kunnen een uitgebreide rol spelen bij de behandeling van lage rugpijn", stelt die richtlijn: lichaamsoefeningen begeleiden, manuele technieken uitvoeren, het bevorderen van self-management, het risico beoordelen van een chronisch probleem, enzovoort (zie lagerugpijn.kce.be). De KCE-richtlijn staat overigens gunstigere tegenover manuele therapie dan dokter Luc Bonneux. Maar voor het KCE zijn manuele technieken vooral zinvol als ze deel uitmaken van een 'multimodale aanpak', met onder meer een programma van begeleide lichaamsoefeningen . En daarvoor is de kinesitherapeut de aangewezen persoon.TerugbetalingDe kinesitherapeuten hebben in ieder geval goede papieren om een belangrijke rol te spelen in de behandeling en de begeleiding van patiënten met lagerugpijn. Ze beoefenen een erkend zorgberoep. In tegenstelling tot een behandeling bij een osteopaat of chiropractor wordt één bij een kinesitherapeut nu ook al terugbetaald.Mathera herhaalt wel opnieuw de vraag dat kinesitherapeuten deze patiënten zouden mogen behandelen zonder een voorschrift van de arts. Dat om de toegang tot kinesitherapie te verbeteren.Ook de auteurs van het Kenniscentrum namen bij het opstellen van de richtlijn kennis van deze vraag van de kinesitherapeuten, maar zette daar een aantal vraagtekens bij. Volgens het KCE komt het er vooral op de communicatielijnen tussen huisartsen en kinesitherapeuten te verkorten. Bijvoorbeeld, in de toekomst, door een deel gezamenlijke opleiding te plannen.