...

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is het problematisch dat het poliovirus enkele landsgrenzen is overgestoken en dit vooraleer het 'polioseizoen' goed en wel begonnen is. Zo is het virus van Pakistan naar Afghanistan geraakt, van Syrië naar Irak en van Kameroen naar Equatoriaal-Guinea.En daar wil de WHO maatregelen tegen, wil de doelstelling om de ziekte tegen 2018 volledig uit te roeien gehaald worden.400 gevallenPolio of kinderverlamming treft op dit ogenblik tien landen, waaronder naast bovengenoemden ook Israël, Ethiopië en Somalië. Vooral kinderen onder de vijf jaar worden het slachtoffer. Eén op de 200 infecties leidt tot langdurige verlamming en 5 tot 10% van de verlamden sterft door het niet meer functioneren van de luchtwegen.Even zag het er naar uit dat de ongeneeslijke ziekte de wereld zou uitgeholpen worden. Want door vaccinatieprogramma's daalde het aantal infecties tussen 1998 en 2012 met 99%. Maar burgeroorlogen, conflicten en verzet tegen vaccinatiecampagnes zorgden ervoor dat polio opnieuw de kop opsteekt. Vorig jaar werden 400 gevallen geregistreerd.