...

De cijfers spreken voor zich. Volgens de statistieken van 2012 sterven elk jaar een miljoen baby's in de loop van de eerste en enige dag van hun leven en 2,9 miljoen baby's tijdens de 28 dagen na hun geboorte. Elk jaar wordt daarenboven melding gemaakt van 1,2 miljoen tragische overlijdens: vruchtdood ten gevolge van een hartstilstand tijdens de arbeid. Zowel ngo's als gezondheidsinstanties kennen de oorzaken van die aanzienlijke kindersterfte maar al te goed: vroeggeboortes, complicaties tijdens de bevalling en infecties. Verder betreurt Save the Children dat bijna 40 miljoen vrouwen elk jaar bevallen 'zonder hulp van een vroedvrouw of een andere opgeleide en uitgeruste gezondheidswerker', die een 'kleine maar cruciale' interventie had kunnen doen. Sommigen bevallen zelfs nog op grond in huis of in de jungle. 'Onaanvaardbaar', zegt de vereniging die geconfronteerd met deze cijfers regeringen oproept 'snel' maatregelen te nemen om 'ervoor te zorgen dat dit soort overlijdens in aantal wordt beperkt', volgens haar 'kan bijna de helft worden vermeden', en op termijn 'een eind te maken aan kindersterfte'. referentie: Ending Newborn Deaths, verslag van Save The Children, februari 2014