...

Uiteraard was de lockdown vanaf medio maart 2020 voor niemand gemakkelijk. Dat gold zeker ook voor kinderen. "Van bij het begin stroomden de klachten binnen op onze Klachtenlijn", aldus Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. "In de weken na maart kwamen de kinderrechten enorm onder druk te staan. De angst voor de gevolgen van het virus overschreeuwden alle argumenten. We waren ontzet dat de stem en het perspectief van kinderen en jongeren zo afwezig bleef in het debat en beleid. Richtlijnen zelf hielden niet genoeg rekening met het recht op spel, op jeugdhulp en onderwijs."In mei 2020 organiseerde het kinderrechtencommissariaat samen met de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een bevraging waaraan meer dan 44.000 kinderen en jongeren deelnamen. Niet alleen was de massale deelname een teken aan de wand ook de conclusies waren glashelder. Er was meer stress, verveling en eenzaamheid bij kinderen en jongeren en meer ruzie en geweld thuis. Het meest van al misten ze vrienden en familie en de grote meerderheid wilde terug naar school. Het was vooral zwaar voor kinderen in een kwetsbare situatie zonder vangnet. Voor Caroline Vrijens is het besluit duidelijk: "De neveneffecten van de zware maatregelen waren onverantwoord groot en kunnen zeer lang doorwerken. De crisis heeft de problemen waarmee kinderen en jongeren worstelen heel zichtbaar gemaakt. Het heeft ons helaas ook getoond dat kinderen en jongeren vaak nog steeds geen stem krijgen rond de tafel als er beslissingen genomen worden. Terwijl ze het recht hebben gehoord te worden. Kinderrechten mogen we nooit meer in lockdown laten gaan."