...

Euthanasie is een daad van menselijkheid die slechts in allerlaatste instantie wordt gesteld, zo schreven de - voornamelijk Brusselse en Antwerpse - kinderartsen in hun ingezonden stuk. "Waarom zou men kinderen deze ultieme mogelijkheid ontzeggen? De gevallen die we in onze praktijk zien, zijn te schrijnend", lichtte Dr. Gerlant van Berlaer toe. De pediatrisch urgentiearts van het UZ Brussel is één van de initiatiefnemers van de open brief in De Morgen.Niet lichtzinnigZestien kinderartsen die in hun pen kruipen om te pleiten voor een hoogdringende uitbreiding van de euthanasiewet. Je kan er donder op zeggen dat het zijn effect niet zal missen. De Morgen trok alle registers open, met een coverartikel en een commentaarstuk. Andere media volgden, ook Artsenkrant pikte het verhaal op (AK 2338)."Het is onzin te beweren dat er lichtzinnig omgesprongen zou worden met een uitgebreide wet", stelde van Berlaer gerust. Het is de taak van zorgverleners om ook minderjarige patiënten in situaties van ondraaglijk lijden te helpen, ook al moet dat vandaag buiten de wet om. "Dit soort beslissing wordt nooit onzorgvuldig genomen", verzekerde hij.Op de open brief volgde al snel een repliek. Professor Chris Van Geet, diensthoofd pediatrie in het UZ Leuven, meldde dat kinderen die lijden ook binnen het huidige wettelijke kader geholpen kunnen worden. "In extreme omstandigheden, als het lijden van een kind ondanks alle palliatieve expertise niet gelenigd kan worden, kunnen de artsen een noodtoestand inroepen", schreef ze. De betrokken artsen voelen daar geen juridische onzekerheid bij. Van Geet deed een oproep om polarisatie te vermijden. "Een polemiek over het levenseinde is het allerlaatste waar kinderen behoefte aan hebben."StemmingmakerijOok filosofieprofessor Willem Lemmens van het Antwerpse universitaire centrum voor ethiek ging op de rem staan. Samen met collega filosofen en ethici als Chris Gastmans en Herman de Dijn - en enkele Leuvense artsen (*) - mengde hij zich in het debat. De titel boven hun vrije tribune: Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie.De noodkreet van de 16 kinderartsen om de euthanasiewet zo snel mogelijk uit te breiden naar kinderen doen ze af als regelrechte stemmingmakerij. "Deze oproep houdt de bevolking ten onrechte voor dat men op de afdelingen pediatrie in de Belgische ziekenhuizen onduldbare toestanden meemaakt die alleen door een uitbreiding van de euthanasiewet kunnen worden geremedieerd. Dat is misleidend en doet geen recht aan de complexiteit en kwaliteit van de zorg bij het levenseinde van terminaal zieke kinderen." (*) Mede-ondertekenaars zijn de Leuvense professoren geneeskunde Lieven Lagae (kinderneurologie) Benoît Beuselinck (medische oncologie), Timothy Devos (hematologie), Gunnar Naulaers (neonatologie) en Stefan Van Gool (pediatrie neuro-oncologie).