...

Deze bevinding is in het bijzonder beangstigend omdat het kinderen betreft die niet ouder waren dan 1 jaar op het moment van de bevraging.Neal Davis (Intermountain Healthcare, Murray, Utah) en collega's voerden onderzoek op basis van interviews van 1.746 jonge vaders uit twintig grote steden in de VS, die waren gecludeerd in de Fragile Families and Child Wellbeing Study. Depressie werd vastgesteld op basis van het World Health Organization Composite International Diagnostic Interview Short Form. Andere factoren De onderzoekers stelden vast dat 7% van de vaders met depressie kampte. Deze studie bewijst niet dat depressie op zich aanleiding geeft tot slaan. Volgens de auteurs kunnen er ook andere factoren meespelen. Toch corrigeerden ze voor een aantal potentieel bevloedende factoren zoals werkloosheid, armoede en educatie. Zelfs na deze correcties waren mannen die zich in het afgelopen jaar depressief hadden gevoeld, ongeveer vier maal vaker geneigd hun kinderen te slaan dan mannen die zich het voorbije jaar goed in hun vel hadden gevoeld. Voorts waren mannen met depressie minder geneigd om verhaaltjes voor te lezen voor hun kinderen. Maar ze speelden wel even vaak met hun kinderen als papa's zonder depressie en ze zongen even vaak liedjes met hun kroost.De auteurs raden pediaters en andere artsen aan aandacht te hebben voor eventuele depressie bij jonge vaders en mannen die er nood aan hebben te verwijzen voor geschikte zorg.