...

Het KCE liet een kosteneffectiviteitanalyse uitvoeren over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. Het onderzoek werd uitgevoerd door gezondheidseconomen van de universiteiten van Antwerpen en van Hasselt, en kwam er op vraag van de Interministeriële Conferentie Gezondheid. Die wilde weten welke vaccinatiestrategie het meeste winst per geïnvesteerde euro zo opleveren.InvesteringDe onderzoekers uit Antwerpen en Hasselt bekeken meer dan 5.600 vaccinatiescenario's en joegen simulaties door de supercomputer van het Vlaams Supercomputer Centrum. Ze vonden dat de huidige strategie van inenting van risicogroepen - personen ouder dan 65 jaar, mensen met een chronische aandoening en zwangere vrouwen - gunstig scoort op vlak van kosteneffectiviteit. Die strategie moet zeker worden voortgezet. Ook de vaccinatie van gezondheidswerkers is kosteneffectief, concluderen ze.Een scenario dat steeds meer opgang maakt is de vaccinatie van kinderen. Deze strategie wordt al jaren toegepast in de VS en ook in een aantal Europese landen. Vanaf het volgende griepseizoen zou ze ook in het VK worden toegepast. Vaccinatie van kinderen tegen de seizoensgriep kan het bestaande vaccinatieprogramma van ouderen en andere risicogroepen niet vervangen, maar het is even kosteneffectief als andere kindervaccinaties die onlangs werden ingevoerd, besluiten de onderzoekers - tenminste als de vaccinatiekosten met een kwart dalen.Daarvoor moet de prijs van het vaccin wel worden verlaagd. En de vaccinatie moet ook gebeuren door Kind en Gezin en door de Centra voor Leerlingenbegeleiding, aldus de auteurs van het KCE-rapport. De vaccinatie kan vanaf twee jaar ook toegediend worden via een neusspray, maar het betreffende vaccin is in ons land voorlopig nog niet verkrijgbaar.Tachtig procentProf. Philippe Beutels, gezondheidseconoom van de UA en een van de auteurs, verdedigt de vaccinatie van kinderen in de algemene pers: "Als we 80% van de kinderen zouden vaccineren, sterven er jaarlijks 75 mensen minder aan de griep. We vermijden dan ook 1.000 hospitalisaties en 50.000 doktersbezoeken", stelde hij in Het Laatste Nieuws. Maar griepcommissaris Marc Van Ranst, extern validator van het rapport, betuigt zich in de kranten tamelijk sceptisch tegenover dit scenario. "Het griepvaccin zou, anders dan het vaccin tegen bijvoorbeeld polio, in de eerste plaats niet het kind zelf beschermen, maar anderen. Je kind jaarlijks tegen de griep laten vaccineren is dus puur altruïsme", stelt hij in De Standaard. En als de 80% niet gehaald wordt, kun je er even goed niet aan beginnen, stelt hij nog.Andere scenario'sHet KCE-rapport bekeek nog meer scenario's, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad bij de populatie van vijftigplussers. Dat zou het aantal influenzagerelateerde ziekenhuisopnamen en de mortaliteit door influenza substantieel kunnen verminderen. Maar deze strategie heeft een belangrijk prijskaartje omdat het een grote groep betreft. De extra kosten zou je kunnen compenseren door de vaccinatiegraad in de leeftijdsgroep van 18 tot 49 jaar naar omlaag te brengen, wat in die populatie alleen een verhoogde morbiditeit zou opleveren.Bij de berekening van de kosteneffectiviteit bracht het rapport weliswaar alleen de financiële effecten voor de gezondheidszorg in kaart. Naar de indirecte kosten als gevolg van productiviteitsverlies werd niet gekeken, want dat zat niet in de opdracht.