...

De verdwijning van de SIS-kaart is mogelijk dankzij MyCareNet. Dat biedt zorgverleners de mogelijkheid bij de ziekenfondsen de verzekerbaarheid van een patiënt te controleren. De eID van de patiënt volstaat om hem te identificeren. Maar tot eind 2015 mag de patiënt ook nog een geldige SIS-kaart gebruiken. Dat kan vooral handig zijn als de zorgverlener geen toegang heeft tot MyCarenet.De ISI+-kaartPersonen zonder eID kunnen voorlopig ook hun SIS-kaart blijven gebruiken om hun identiteit te bewijzen. Maar die zal niet meer vernieuwd worden en geleidelijk vervangen door een zogenaamde ISI+-kaart. Het zijn ook de ziekenfondsen die de ISI+-kaart zullen uitreiken.Vooral kinderen tot 12 jaar zullen van de ISI+-kaart gebruik maken. Pas geboren kinderen krijgen automatisch de nieuwe ISI+-kaart. Bij de andere kinderen zal de vevanging veeleer geleidelijk gebeuren. Zo een anderhalf miljoen kinderen zullen gratis een ISI+-kaart krijgen. De regering geeft die nieuwe kaart de voorkeur boven een uitbreiding van de KidsID. Een eID is immers steeds betalend.Daarnaast schat men dat nog zo een 170.000 volwassen personen een ISI+-kaart zullen krijgen: grensarbeiders, gepensioneerden die in België bijdragen hebben betaald maar in het buitenland verblijven, niet-Belgen die in ons land wel bijdragen betalen voor de sociale zekerheid. Buitenlanders met een vreemdelingenkaart of een verblijfsvergunning, gebruiken die documenten om hun identiteit te bewijzen en krijgen geen ISI+-kaart.Veiliger en snellerDe uitreiking van ISI+-kaarten zou tussen 2014 en 2018 4,6 miljoen euro kosten. 72,5% van dat bedrag komt ten laste van de ziekenfondsen, de rest van de factuur wordt door het Riziv betaald. Dat de SIS-kaarten niet meer worden vervangen levert daarentegen een flinke besparing op.Minister Onkelinx verklaarde vorige maand in de Kamercommissie voor Sociale Zaken dat het systeem efficiënter is en beter de privacy van de burger beschermt. MyCareNet wordt meteen geüpdatet en artsen kunnen onmiddellijk zien wanneer het statuut van hun patiënt is veranderd. Ook zal MyCareNet een maximumfactuurteller inbouwen, zodat duidelijk is wanneer de patiënt het uitgavenplafond heeft bereikt.De gegevens over de verzekerbaarheid staan niet op de eID of de ISI+-kaart. Ze kunnen niet gezien worden door ambtenaren van de gemeente, de politie of bijvoorbeeld de arbeidsarts. Artsen en andere zorgverleners moeten zich aanmelden met hun eID om iemands verzekerbaarheid, met zijn precieze statuut, te kunnen opvragen.De wet die de ISI+-kaart mogelijk maakt, werd vorige week donderdag door de Kamer goedgekeurd, maar wordt nog behandeld in de Senaat.