...

Haast elk kind dat op een dienst intensieve zorg wordt opgevangen, krijgt op een bepaald moment van de behandeling een geneesmiddel dat nooit op kinderen werd getest qua veiligheid en doeltreffendheid.Alle geneesmiddelen zijn echter wel goedgekeurd en hebben de wettelijk voorziene tests op volwassenen ondergaan. De artsen kunnen niet anders dan deze middelen 'off-label' toedienen omdat er voor die geneesmiddelen gewoon geen tests op kinderen zijn uitgevoerd en er geen alternatief is.De resultaten van nieuw onderzoek werden voorgesteld op de nationale conferentie van de American Academy of Pediatrics (AAP) in New Orleans. Uit dat Amerikaanse onderzoek bleek dat 96% van alle pediatrische patiënten en alle patiënten tussen 13 en 17 jaar oud die op een intensieve afdeling worden opgevangen, op een of ander moment off-label geneesmiddelen krijgen toegediend.De onderzoekers waren erg streng. Zij oordeelden off-labelgebruik als er geen posologie (dosering) op de bijsluiter stond voor de precieze leeftijd van de patiënt, als er geen farmacokinetische informatie voor die leeftijd was aangegeven of als het middel werd toegediend voor een indicatie waarvoor dat geneesmiddel niet door de overheid was goedgekeurd."Het behandelen met off-label geneesmiddelen bij kinderen op een intensive care-afdeling is meer regel dan uitzondering", klagen de onderzoekers. "Door het gebrek aan relevante informatie over de werking van bepaalde geneesmiddelen op kinderlichaampjes, worden ook risico's genomen", vindt een van hen. "Is dat geneesmiddel bij kinderen wel doeltreffend? Schaadt het dat kind niet eerder dan dat het hem helpt? Iedereen doet zijn uiterste best om alles goed te doen, maar het zou veel beter zijn als we over exacte, wetenschappelijk vastgelegde doseringen zouden beschikken."De artsen maken zich vooral zorgen omdat net kinderen op een intensieve afdeling zeer kwetsbaar zijn. Zij vinden het noodzakelijk dat er, voor de meest gebruikte geneesmiddelen op kinderintensieve, duidelijke richtlijnen zouden zijn.Het probleem van de kinderdoseringen is een wereldwijd probleem. Europa werkt nu aan een regelgeving waardoor het gemakkelijker zou zijn om kinderdoseringen vast te leggen. Op dit moment ligt de lat voor klinische proeven bij patiënten over het algemeen zo hoog waardoor bijna niet aan de eisen kan worden voldaan als het om relatief beperkte groep gaat, zoals kinderen.Bron: www.medicalnewstoday.com