...

Was dat tot voor kort tot 14 jaar, vanaf nu is dat 18 jaar geworden. Deze maatregel beetreft kinderen van die leeftijd die zijn opgenomen in een ziekenhuis. Een kind van 16 hoeft daarmee bijvoorbeeld geen kamer meer te delen met een patiënt van 60 jaar. De Spaanse vereniging van kinderartsen staat achter deze maatregel en herinnert eraan dat in Spanje op dit moment ongeveer 30% van de kinderen geen kinderarts ziet, maar een huisarts vanwege het ontbreken van voldoende personeel. Huisartsen verzetten zich, daarentegen, tegen deze maatregel. Zij zijn van mening zijn dat ze prima in staat zijn om kinderen te zien in hun praktijk