...

Onlangs publiceerde het Staatsblad een aantal KB's waarmee de pediatrische zorgprogramma's uit 2006 geactualiseerd worden. De nieuwe wetteksten baseren zich op een visietekst uit 2012 van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV).De NRZV, aldus de kinderartsen, hield echter geen rekening met de "fundamentele opmerkingen van het College Pediatrie". De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde lichtte haar kritiek indertijd ook nog eens toe op het kabinet Onkelinx, vooral dan wat betreft het basisprogramma kindergeneeskunde.Maar vervolgens volgde er windstilte. "Twee jaar lang werden we niet geïnformeerd over de inhoud van de teksten die in de maak waren", zo luidt het.Visietekst De plotse publicatie van de KB's waarmee de zorgverlening voor kinderen georganiseerd wordt, gebeurde met andere woorden zonder overleg met de in de Academie vertegenwoordigde verenigingen - zijnde de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Belgische beroepsvereniging van kinderartsen, de Belgische Vereniging voor kindergeneeskunde, de Groupement Belge des Pédiatres de langue Française en de universitaire kinderafdelingen. Evenmin werd het College Pediatrie en de Belgische Vereniging van locoregionale ziekenhuiskinderartsen geraadpleegd. Bovendien zijn sinds 1 juli de gewesten bevoegd voor de uitvoering van de programma's.De kinderartsen vinden de nieuwe wetten "soms moeilijk te begrijpen en soms vatbaar voor interpretatie." De verschillende verenigingen tonen zich zeer bezorgd over de impact op de kwaliteit van de pediatrische zorgverlening. Ze willen dit ook beargumenteren en verduidelijken, en daarom vragen ze een onderhoud met de federale en gewestelijke overheden. "We willen het beleid wijzen op de gevaren van een te strikte toepassing van de wetteksten", besluiten de pediatrie-verenigingen.